Država nema ni znanja ni kapaciteta da osmisli i sprovede ozbiljne protivepidemiološke mere. Iz svesnog nehata ili umišljaja, najviši državni funkcioneri i njihovi timovi i štabovi čine teška krivična dela protiv zdravlja ljudi. Govore članovi udruženja Ujedinjeni protiv kovida: Prof. dr Zoran Radovanović, dr Anđela Gavrilović, dr Vuk Vučić i dr Miloš Bojović. Razgovor vodi Svetlana Lukić.

Peščanik.net, 25.10.2021.

KORONA VIRUS