Foto: Predrag Trokicić
Foto: Predrag Trokicić

Bog ne postoji. Time počinjemo i završavamo. Nema teritorija Judeje i Samarije1 koje je bog obećao izraelskom narodu. Bez boga nema ni jevrejske nadmoći. Stoga, ako bog ne postoji ne može biti ni opravdanja za aparthejd.

Ako nema boga, ne postoji ni mesija koga pokušavamo da zamislimo. Nema ni magarca na kome će mesija doći, a nema ni hrama koji bi trebalo ponovo izgraditi. Nema potrebe da se penjemo na Brdo hrama (Har HaBajit) zbog molitve jer ne postoji onaj kome se molimo.

Nema boga, nema ni potrebe za širenjem naselja na okupiranim teritorijama. Ako nema boga, neće postojati ni fanatični radikalni pripadnici grupe Mladi Givatija niti judeonacisti. Nema boga, nema ultraortodoksnih vernika. Nema partija kao što su Šas (sefardski čuvari Tore) i Jahadut Tora (Tora judaizma). Ne postoje učenici ješiva pa nema potrebe da im se daju posebna budžetska sredstva. Svi jednako delimo teret društva u kome živimo i nema problema pri regrutaciji pripadnika ultraortodoksne zajednice.

Nema zabrane unošenja kvasca u bolnice tokom Pesaha. Kvasac nije važan. Košer hrana ne postoji.

Nema potrebe za jačanjem jevrejskog identiteta jer nema boga koji je bezopasni deo narodnog folklora. Nema boga, nema terapije konverzije kojom planiraju da leče homoseksualce, nema homofobije, nema fundamentalističke mržnje prema LGBT+ zajednici.

Ne postoji bog, nema svetinja. Jerusalim nije sveti grad tako da možemo da se odreknemo jednog njegovog dela.

Nema boga pa izraelska deca umesto matematike i engleskog ne izučavaju verske tekstove. Ne postoji Avi Maoz, koalicioni partner u budućoj vladi, sa svojim zastrašujućim planovima. Nema boga, nema mračnjaštva i primitivizma. Nema boga pa smo racionalni. Podrazumeva se da kada i Iran bude prihvatio da bog ne postoji neće biti prepreka da uspostavimo dobre odnose sa Teheranom. Ni Hezbolaha više neće biti.

Nema boga, biće sve u redu. Kad nema boga, nema ni rabina. Nema boga, nema ni evangelista i saradnje sa njima. Kada bi bog nestao, svet bi bio mnogo bolje mesto. Ako bog nestane iz Izraela, biće to bolja zemlja prema svim merilima: ekonomija će procvetati, država će biti pravednija, neće biti prenaseljena, biće manje zagađena, oslobođena prve zapovesti o rađanju. Bog je loš za žene. Bog je loš za liberalne ljude koji poštuju slobodu pojedinca. Bog je prosto loša zamisao.

Kada nema boga, postoji istina. Istina o svetu kaže da svet nije stvoren. Da univerzum nema svrhu. Da je postojanje apsurdno i da njime upravlja slučaj. Najpre živimo pukim slučajem, pa onda umiremo. A kada umremo tu je kraj. Ne postoji bog, ne postoji drugi svet. Ako nema drugog sveta nema ni mučenika. Ne postoje raj i pakao. Postoji samo sada i ovde. Ne postoji bog, postoji samo lična odgovornost.

Odluka da se usvoji sekularni svetonazor je najvažnija odluka koju čovek može doneti u svom životu. Ovu odluku treba doneti zato što smo dobro informisani i samostalno razmišljamo, a ne jer su nas roditelji tako vaspitali ili zbog svog okruženja.

Sekularizam je pravo koje počiva na uvažavanju velike istine da boga nema. Da smo sami u ovom svetu. Da sami stvaramo pravila igre. Da boga nema, ali ima nauke. Nemojte govoriti da bez boga nema utehe. Bez boga nema lažne utehe. Bog ne postoji, postoji stvarnost.

Koliko je štete učinjeno u zemlji Izrael u ime slepe vere u boga. Zato se moramo boriti za sekularizam. Nema vrednije borbe od ove. Moramo se boriti za ateizam. Bez boga nema Itamara Ben Gvira i Becalela Smotriča. A boga nema. A kada ga nema postaje jasno koliko je sada groteskna naša zemlja.

Haaretz, 05.12.2022.

Prevela sa hebrejskog Alma Ferhat

Peščanik.net, 08.12.2022.

ATEIZAM
IZRAEL

________________

  1. Juda i Šomron, Zapadna obala.