Natpis: Polyamory Now
Sidnej, foto: Jack London/Wikimedia Commons

Da li je u demokratiji dopušteno zabraniti sklapanje istopolnih zajednica? Opozicioni političar Boško Obradović smatra da jeste. Njegova pozicija je tradicionalistička te ovaj stav nije iznenađujući. Ipak, novost je povodom ovog pitanja pozivati se na demokratiju. Nema više poziva na nasilje, nema pretnji, nema ultimatuma. Razgovarajmo, predlaže Obradović, a onda pustimo glasačima da sami odluče.

Koliko god se slagali ili ne sa stavom Obradovića o zabrani istopolnih zajednica, većina nas verovatno veruje u demokratsko načelo. Ako smo istinski demokratski orijentisani, možemo li biti protiv referendumskog odlučivanja o ovom problemu?

Smatram da možemo. Demokratija počiva na pretpostavci da su svi pripadnici jedne političke zajednice ravnopravni. Uvažavanje većinskog odlučivanja znači da svaki glas važi jednako. Obavezni smo da se pokoravamo demokratskim odlukama jer demokratska procedura ravnopravno tretira sve glasače i njihove stavove. Bez ravnopravnog tretmana nema ni obaveze pokoravanja.

U čemu je onda problem sa izglasavanje zabrane istopolnih zajednica? Svi glasači prilikom referendumskog glasanja zaista se tretiraju ravnopravno i njihovim stavovima dodeljuje se ista težina. Ako bi većina bila protiv novog zakona, kako bismo mogli osporiti legitimitet ove referendumske odluke?

Odgovor je prilično jednostavan. Glasači koji bi glasali protiv donošenja zakona uskraćivali bi drugima prava koja sami uživaju. Taj postupak bio bi protivan osnovnom demokratskom načelu, jer bi se njime poništila ravnopravnost svih članova zajednice. A bez ravnopravnog tretmana nema ni obaveze poštovanja većinskih odluka.

Ukoliko zaista verujemo u demokratiju i stalo nam je da od Srbije načinimo demokratsku državu, moramo biti posvećeni načelima na kojima demokratija počiva. Bez jednakosti nema demokratije. Zato prava koja se garantuje heteroseksualnim parovima ne smeju biti uskraćena homoseksualnim. Referendum na kome bi se glasalo o ovim pitanjima, poništio bi sam sebe.

Peščanik.net, 25.02.2021.

LGBTQIA+