Fotografije čitalaca, Predrag Trokicić
Fotografije čitalaca, Predrag Trokicić

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kaznio je privatni Univerzitet Educons iz Sremske Kamenice sa 20.000 dinara jer odbija da novinarima Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) dostavi kopiju doktorata Jorgovanke Tabaković, guvernerke Narodne banke Srbije.

Poverenik je 30. maja 2016. godine Educonsu naložio da u roku od tri dana dostavi kopiju doktorata, pod pretnjom novčane kazne od 20.000 dinara. Do objavljivanja ovog teksta CINS nije dobio doktorat.

Novinari CINS-a su u aprilu 2014. Educonsu poslali zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i tražili kopiju doktorske disertacije koju je Jorgovanka Tabaković odbranila 2011. godine.

Predstavnici Univerziteta prvobitno su odbili da dostave kopiju doktorata, uz obrazloženje da ne poseduju disertaciju u elektronskoj formi, iako je u zahtevu jasno naznačeno da je tražena štampana ili elektronska kopija dokumenta. Novinarki CINS-a je predloženo da dođe u Sremsku Kamenicu i ostvari uvid ali je nakon toga niko sa Univerziteta nije kontaktirao radi dogovora.

U septembru 2014. godine novinarka CINS-a je ponovo tražila ostvarivanje prava na pristup informacijama. Sledećeg meseca, generalna sekretarka Univerziteta, Zorka Čičić, poslala je odgovor u kome, između ostalog, piše:

„Iako vaše pasionirano angažovanje pomalo insinuira na postojanje pozadine, mi ne želimo da poverujemo da Vi kao mlada žena možete biti frontmen bilo koje zainteresovane grupe, niti da biste na takvu ulogu pristali.“

Još je navedeno da će doktorat biti dostavljen, ali pod određenim uslovima: „Morali biste nam dostaviti imena i kompetencije osoba koje bi se bavile analizom predmetne disertacije, a onda bismo mi na osnovu toga zatražili mišljenje komisije za akreditaciju o kompetentnostima tih ljudi, kako bismo bili sigurni u kvalitet analize, jer nam je zajednički interes da se to valjano prouči.“

Predstavnica Univerziteta Educons je napisala i sledeće: “Za vašu informaciju, mi smo još letos, radi naše potvrde, angažovali nekoliko stručnjaka van naše institucije, iz oblasti koju obrađuje disertacija i zatražili nezavisnu ocenu napisanog sadržaja”. Pritom je obećala da će novinarku CINS-a obavestiti o nalazima rezultata ove analize, ali se to nije dogodilo.

Nekoliko dana kasnije, na adresu CINS-a je stiglo pismo Educonsa u kome se nalazio njihov promotivni materijal.

Zbog uslova koje je Univerzitet postavio, a koji je suprotan Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, novinarka CINS-a je sekretarki Čičić predočila da će se žalbom obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Reagujući na ovo obaveštenje, Čičić je u mejlu napisala da Univerzitet ne uskraćuje zakonske mogućnosti već da ima određene uslove:

“Ukoliko ne prihvatite naše molbe za civilizovanim dijalogom, bićemo prinuđeni da se i mi obratimo Povereniku i da ga obavestimo da se ne pridržavate određenih procedura i da nas izlažete svojevrsnom mobingu.”

CINS je žalbu povereniku poslao u oktobru 2014. godine, a on je u avgustu 2015. godine doneo rešenje u kome je Educonsu naloženo da dostavi kopiju doktorata, uz obrazloženje da je Univerzitet neosnovano uslovio pristup traženom dokumentu.

Univerzitet nije reagovao na rešenje poverenika, pa su novinari CINS-a u januaru 2016. godine povereniku poslali predlog za administrativno izvršenje i tražili da se rešenje sprovede.

Poverenik je 30. maja doneo zaključak kojim poziva Educons da u roku od tri dana dostavi kopiju doktorata, pod pretnjom novčane kazne od 20.000 dinara ako se rešenje ne izvrši.

Prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, sledeća kazna Univerzitetu, ukoliko ne dostave doktorat, iznosiće 180.000 dinara.

CINS, 09.06.2016.

Peščanik.net, 10.06.2016.

Srodni link: CINS dobio doktorat Jorgovanke Tabaković

PLAGIJATI