Rektorat UB, foto: Peščanik
Rektorat UB, foto: Peščanik

Danas su akademski standardi i autonomija univerziteta odneli pobedu nad političkim uticajem. Ceo proces, koji je nažalost trajao više od pet godina, suštinski je unapredio Univerzitet u Beogradu. Univerzitet je u međuvremenu uveo obavezu objavljivanja svih doktorskih teza na web sajtu univerziteta, a provera plagijata pre odbrane sada se vrši centralno, a ne na fakultetima. Sve ovo su mali koraci koji celu instituciju vode u (nadajmo se) svetliju budućnost.

Sa druge strane, ceo ovaj slučaj pokazao je i veliku podeljenost u društvu koje nije u stanju da se složi ni oko najočiglednijih vrednosti. Ako kao društvo nismo u stanju da postignemo konsenzus oko odgovora na etički nedvosmisleno pitanje da li je kopiranje teksta bez citiranja plagijat i da li je takav vid ponašanja društveno prihvatljiv, kako možemo očekivati slaganje društva o bilo kojoj temi, a pogotovo onim osetljivim koje zavise od nečijih ličnih opredeljenja ili vrednosnog sistema pojedinca.

Tokom ovih pet godina, iako nemam baš nikakve političke ambicije niti sam javna ličnost, bio sam izložen tabloidnim napadima, pretnjama i zahtevima za otkazom. Medijski aparat je pokušao da moju borbu protiv plagijata i akademskog beščašća, koja je u suštini borba za pravdu i budućnost Univerziteta u Beogradu, predstavi kao neku ličnu osvetu, iako se ni u jednom od slučajeva koje sam analizirao, a bilo ih je nekoliko, moji bilo poslovni bilo privatni putevi nisu ukrstili sa autorima spornih radova.

Sudbina Univerziteta u Beogradu u velikoj meri zavisiće od toga kako ćemo se kao društvo odnositi prema njegovoj nezavisnosti. Sudbina naše najstarije, najveće i najbolje visokoobrazovne ustanove treba da ostane u rukama njenih profesora i studenata, a van domašaja politike. Srbija je zemlja u kojoj sada stasavaju čitave generacije mladih i talentovanih ljudi. Da bi taj talenat ostvario svoj puni potencijal, akademska čestitost i nezavisnost univerziteta moraju biti sačuvani.

Peščanik.net, 21.11.2019.

Srodni link: Univerzitet u Beogradu – Rešenje Odbora za profesionalnu etiku

PLAGIJATI