Komitet pravnika za ljudska prava pokrenuo je inicijativu da osnuje fondaciju koja će nositi ime Biljane Kovačević-Vučo, kako bi njen doprinos preobražaju Srbije u državu vladavine prava bio nadahnuće za nove generacije pravnika i aktivista civilnog sektora, odlučeno je na Javnom radnom sastanku u CZKD-u.

Predstavnici nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava sastali su se na rođendan BKV da bi predložili dalje korake u nastojanju da njen vatreni aktivizam i neiscrpni entuzijazam ostanu očuvani kroz nastavak borbe za pravednije i humanije srpsko društvo.

20. aprila 2011. godine, na prvu godišnjicu smrti BKV, YUCOM će predstaviti monografiju o Biljani Kovačević-Vučo.

Jedan od predloga Biljaninih kolega iz nevladinog sektora je da se ustanovi i nagrada koja bi nosila njeno ime.

Prema rečima predstavnika YUCOM Milana Antonijevića, njihova ideja je da Fondacija Biljana Kovačević-Vučo bude kuća zaoslonac i nesmetano delovanje branitelja ljudskih prava.

“Došli smo do zajedničke odluke da se osnuje fondacija koja će stvarati ono što Biljana za života nije imala, a to je okruženje u kom branitelji ljudskih prava mogu neometano da deluju. Okruženje u kom će se branitelji ljudskih prava osećati slobodno, i u kom će moći da rade bez pritisaka kojima su do sada bili izloženi, bez pritisaka kojima je naročito bila izložena Biljana Kovačević-Vučo” rekao je Antonijević.

Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić je predložila da se ostvari Biljanina ideja i da se u Srbiji ozvaniči institut – Branitelj ljudskih prava, u znak sećanja na nju.

Biljana je bila vrlo kritično nastrojena prema vlasti, ali nije bila jednostrana, u poređenju sa nama, koji smo nekada jednostrani, rekla je Kandić.

Predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko je rekla da bi YUCOM trebalo da konstituiše Fondaciju i donese statut i smernice po kojima bi se delovalo na očuvanju dela Biljane Kovačević Vučo.

Biserko je ocenila da je Vučo bila jedna od boljih u proklamovanju evroentuzijazma i da je njena ličnost „obilovala empatijom za drugog“.

Predstavnica organizacije Žene u crnom Staša Zajović je predložila da se u okviru Fondacije formiraju timovi za pružanje direktne pravne zaštite od kršenja ljudskih prava, i državnih i nedržavnih aktera.

Predsednica Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević je ocenila da bi bilo korisno odštampati knjigu hronologije zalaganja i svega što je uradila Biljana Kovačević Vučo, paralelno sa zbivanjima u Srbiji.

Iako će fondacija nastaviti njeno delo, rekla je Borka Pavićević, društvenom životu Srbije puno će nedostajati takav borac za ljudska prava jer se radilo o jedinstvenoj ženi koja je bila ispred svog vremena:

“Ona je jedna žena heroj. Uvek ću na nju misliti kao na jednog od najboljih i najkvalitetnijih ljudi koji imaju integritet. A u životu je najbitnije imati integritet.”

Peščanik.net, 23.05.2010.