Uništeni eksponat na izložbi ispred Narodne skupštine „Žuta patka u karikaturama Predraga Koraksića Koraksa“, foto: Peščanik
Uništeni eksponat na izložbi ispred Narodne skupštine „Žuta patka u karikaturama Predraga Koraksića Koraksa“, foto: Peščanik

Повеља Магна карта коју је 18. септембра 1988. године потписало 388 европских ректора приликом прославе 900 година Универзитета у Болоњи, укључује као једно од основних начела и следеће:

“Како би могли да задовоље потребе света око себе, универзитети морају у свом истраживању и поучавању бити морално и интелектуално независни од било каквих политичких ауторитета и интелектуално независни од политичких и привредних центара моћи.”

Нечињењем, избегавањем професорске одговорности и одуговлачењем поступка за оцену плагијата у докторској дисертацији кандидата Синише Малог, градоначелника Београда, Универзитет у Београду и Факултет организационих наука директно крше основна начела Магна карте, настављају да урушавају академски кодекс и стварају негативну слику Србије у међународној научној заједници.

Ми, професори и истраживачи, са вишегодишњим искуством и резултатима у научном и педагошком раду, осећамо професионалну и моралну обавезу да искажемо своје мишљење и утврдимо евентуалне плагијате у докторској дисертацији кандидата Синише Малог.

Након три и по године чекања на одлуке надлежних органа, сматрамо да је то наша дужност.

На основу увида у поднету документацију, која је доступна на сајту, доносимо следећи

Извештај

1. У целокупној докторској дисертацији, више од 33% реченица текста кандидат Синиша Мали преписао је од речи до речи из нецитираних извора. Истовремено, на готово свим странама дисертације постоји значајан проценат неоригиналног текста. На више од 30 страница дисертације налази се текст који је или поптуно или натполовично (више од 50% до 100%) преписан из туђих научних радова, докторских дисертација, интернет презентација и/или различитих истраживачких извештаја.

2. Велики део докторске дисертације кандидата Синише Малог представља плагијат докторске дисертације Corporate Value Creation, Governance and Privatisation: Restructuring and Managing Enterprises in Transition – The Case of Eritrea. Аутор ове дисертације је Stifanos Hailemariam, а дисертација је одбрањена на Универзитету у Гронингену, Холандија (Rijksuniversiteit Groningen), 2001. године. Кандидат Синиша Мали је преписао и приказао као своје делове текста, идеја, научних резултата и закључака дисертације господина Стифаноса Хаилемариама. Кандидат Синиша Мали је, дакле, себи приписао бројне идеје, научне резултате и закључке дисертације доктора Стифаноса Хаилемариама. Кандидат Мали је преписао чак и редослед по коме су навођене референце. Иако је директно превео читаве параграфе из ове дисертације, рад др Хаилемариама није цитирао.

3. Синиша Мали је, са очигледном намером и на систематски начин, узимао туђе текстове, мисли и закључке и представљао их као своје научне доприносе.

Захтевамо да Одбор за професионалну етику Универзитета у Београду покрене поступак против ментора дисертације др Ондреја Јашке, професора ФОН-а, др Слађане Барјактаревић-Ракочевић, професорке ФОН-а и др Драгана Ђуричина, професора Економског факултета Универзитета у Београду, чланова Комисије пред којом је на ФОН-у кандидат Синиша Мали бранио докторску дисертацију.

Захтевамо да се кандидату Синиши Малом не додели титула доктора наука и да се не изврши његова промоција у Ректорату Универзитета у Београду.

Душан Теодоровић, Академик САНУ, Универзитет у Београду и САНУ

Богдан Шолаја, Академик САНУ, Универзитет у Београду и САНУ

Ђорђе Шијачки, Академик САНУ, Универзитет у Београду и САНУ

Владимир Стевановић, Академик САНУ, Редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду у пензији

Живорад Чековић, Академик САНУ, САНУ

Радомир Саичић, Дописни члан САНУ, Универзитет у Београду и САНУ

Владица Цветковић, Дописни члан САНУ, Универзитет у Београду и САНУ

Зоран Радовић, Дописни члан САНУ, САНУ

Раша Карапанџа, Редовни професор, ebs.edu & nyuad.nyu.edu

Таско Грозданов, Научни саветник, Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду

Јован Поповић, Редовни професор, Универзитет у Београду

Зоран Радовановић, Редовни професор, Универзитет у Београду и Kuwait University

Љиљана Мијатовић, Редовни професор, Универзитет у Крагујевцу

Александра Смиљанић, Редовни професор, Универзитет у Београду

Антун Балаж, Научни саветник, Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду

Јован Радуновић, Редовни професор у пензији, Универзитет у Београду

Ана Ивановић, Редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Предраг Симоновић, Редовни професор, Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”

Часлав Брукнер, Редовни професор, Универзитет у Бечу

Даница Поповић, Редовни професор, Економски факултет, Универзитет у Београду

Горан Познановић, Научни саветник, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”

Јасминка Хасанбеговић, Редовни професор, Правни факултет, Универзитет у Београду

Ирина Суботић, Редовни професор у пензији, Академија уметности, Нови Сад; Универзитет уметности,Београд

Драгица Радојковић, Научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду

Ненад Костић, Редовни професор у пензији, Универзитети у САД

Драгана Вуковић, Редовни професор, Медицински факултет, Универзитет у Београду

Младен Вујошевић, Научни саветник, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, Универзитет у Београду

Гордана Матић, Редовни професор, Универзитет у Београду

Оливера Грачанин, Редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду

Жарко Требјешанин, Редовни професор, Универзитет у Београду

Марко Павловић, Редовни професор, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Бобан Арсенијевић, Редовни професор, Универзитет у Грацу

Александар Голубовић, Научни саветник, Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду

Ратко Јанков, Редовни професор у пензији, Универзитет у Београду и Образовни форум

Слободан Симоновић, Редовни професор, Western University, London, Ontario, Canada

Јелена Благојевић, Научни саветник, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, Универзитет у Београду

Драган Попадић, Редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Јоана Закшевска, Научни саветник, Институт за општу и физичку хемију

Адријана Марчетић, Редовни професор, Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Александар Тодоровић, Редовни професор у пензији, Универзитет уметности Београд и Универзитет Медитеран Подгорица

Весна Полексић, Редовни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

Владимир Жикић, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Драгана Павловић Бренеселовић, Редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Живка Крњаја, Редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Тања Поповић, Редовни професор, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Слободан Мацура, Редовни професор у пензији, Факултет за физичку хемију

Миомир Костић, Редовни професор, Универзитет у Београду

Небојша Стојковић, Редовни професор, Економски факултет, Универзитет у Нишу

Тијана Продановић, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Ана Симоновић, Научни саветник, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”

Розалија Мадарас, Редовни професор ПМФ, Универзитет у Новом Саду

Александра Јоксимовић, Редовни професор, Fakultet likovnih umetnosti – Univerzitet umetnosti, Beograd

Василије Мановић, Редовни професор, Cranfield University, England

Марија Клеут, Редовни професор у пензији, Филозофски факултет у Новом Саду

Бранка Јанковић Кнежевић, Редовни професор, Академија уметности у Новом Саду

Јелена Ђорђевић, Редовни професор, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Милош Р. Перовић, Редовни професор у пензији, Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Драган Делић, Редовни професор, Медицински факултет, Београд

Ђорђе Павићевић, Редовни професор, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Милена Драгићевић Шешић, Редовни професор, Факултет драмских уметности, Универзитет уметности

Весна Миланков, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Јанко Баљак, Редовни професор, Факултет драмских уметности у Београду

Ратко Шелмић, Редовни професор у пензији, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет

Растко Шелмић, Редовни професор, Concordia University, Montreal, Canada

Олгица Ђурковић-Ђаковић, Научни саветник, Институт за медицинска истраживања

Неда Мимица-Дукић, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Ненад Вукмировић, Научни саветник, Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду

Виолета Беширевић, Редовни професор, Правни факултет Универзитета Унион у Београду и Central European University, Budimpešta

Тања Петровић, Редовни професор, ZRC SAZU Ljubljana

Давид Покрајац, Редовни професор, Delaware State University

Силвана Андрић, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Воја Радовановић, Редовни професор, Универзитет у Београду

Иван Кљајић, Редовни професор, Akademija umetnosti Novi Sad

Ранка Гашић, Научни саветник, Институт за савремену историју

Александра Павићевић, Научни саветник, Етнографски институт САНУ

Менка Петковска, Редовни професор, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

Миливој Допсај, Редовни професор, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду

Гаљина Огњанов, Редовни професор, Економски факултет Универзитета у Београду

Мирослав Прокопијевић, Научни саветник, Институт за европске студије Београд

Александар Нешковић, Редовни професор, Медицински факултет у Београду

Слободан Самарџић, Редовни професор, Факултет политичких наука , Универзитет у Београду

Драган Веселиновић, Редовни професор, Факултет драмских уметности, Универзитет у Београду

Маја Бурић, Редовни професор, Физички факултет, Универзитет у Београду

Владимир Трајковић, Редовни професор, Медицински факултет, Универзитет у Београду

Милош Заткалик, Редовни професор, Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду

Младен Лазић, Редовни професор, Филозофски факулет, Универзитет у Београду

Слободан Марковић, Редовни професор, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Славко Симић, Научни саветник у пензији, Математички институт САНУ

Вера Васић, Редовни професор у пензији, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Даринка Гортан Премк, Редовни професор у пензији, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Драгана Дулић, Редовни професор у пензији, Факултет безбедности, Универзитет у Београду

Миодраг Јовановић, Редовни професор, Правни факултет Универзитета у Београду

Владан Чокић, Научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду

Весна Бјеговић-Микановић, Редовни професор, Универзитет у Београду, Медицински факултет

Драган Матић, Редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду

Зоран Јовановић, Редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

Борис Беговић, Редовни професор, Правни факултет, Универзитет у Београду

Владета Јанковић, Редовни професор, Филолошки факултет, Универизитет у Београду

Јадранка Луковић, Редовни професор, Природно матемачки факултет, Универзитет у Новом Саду

Зоран Стевић, Редовни професор, Технички факултет у Бору, Универзитет у Београду

Марија Драшкић, Редовни професор, Правни факултет, Универзитет у Београду

Милош Арсеновић, Редовни професор, Математички факултет, Универзитет у Београду

Александар Бауцал, Редовни професор, Filozofski fakultet, Beograd

Милица Павков Хрвојевић, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Мирослав Константиновић, Научни саветник у пензији, Институт за Молекуларну Генетику и Генетичко инжењерство

Весна Димитријевић, Редовни професор, Filozofski Fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mилка Ћулић, Научни саветник у пензији, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”

Душан Георгијевић, Редовни професор у пензији, Машински факултет, Универзитет у Београду

Ненад Макуљевић Редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Марко Петковић, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Саша Брајовић, Редовни професор, Филозофски факултет ,Универзитет у Београду

Ивана Спасић, Редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Божидар Раденковић, Редовни професор, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука

Милан Радовић, Научни саветник, ИНН Винча

Љубинко Левић, Редовни професор у пензији, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду

Сњежана Миливојевић, Редовни професор, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Живан Живковић Редовни професор у пензији Технички факултет у Бору, Универзитет у Београду

Драгана Јеремић Молнар, Редовни професор Факултет музичких уметности, Универзитет у Београду

Бранислав Симоновић, Редовни професор, Правни факултет ,Универзитет у Крагујевцу

Снежана Живанчевић-Симоновић, Редовни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу

Милорад Вујичић, Доцент, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Бошко Јовановић, Редовни професор у пензији, Универзитет у Београду, Математички факултет

Јасмина Вујић, Редовни професор, University of California at Berkeley, CA, USA

Милан Плавшић, Редовни професор у пензији, Математички факултет, Универзитет у Београду

Тамара Џамоња Игњатовић, Редовни професор, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Марија Мостарица-Стојковић, Редовни професор у пензији, Медицински факултет, Универзитет у Београду

Бранимир Стојковић, Редовни професор у пензији, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Мирјана Ђурић, Редовни професор у пензији, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду

Теодор Аст, Редовни професор у пензији, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

Весна Ракић-Водинелић, Редовни професор у пензији, Правни факултет, Универзитет Унион у Београду

Виолета Допсај, Редовни професор, Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду

Стојан Бабић, Редовни професор, Економски факултет, Универзитет у Београду

Снежана Jанићијевић Худомал, Редовни професор, Медицински факултет, Универзитет у Косовској Митровици

Зоран Стојиљковић, Редовни професор, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Небојша Делетић, Редовни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Мирослав Демајо, Научни саветник у пензији, раније Институт “Винча”

Дарко Ивановић, Редовни професор у пензији, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду

Мирјана Меденица, Редовни професор у пензији, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду

Јадранка Симоновић, Редовни професор, Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности

Дејан Скала, Редовни професор у пензији, Акадамија инжењерских наука Србије и Технолоршко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

Јелена Милашин, Редовни професор, Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду

Ненад Димитријевић, Редовни професор, Central European University, Budapest, Hungary

Нада Кораћ, Редовни професор у пензији, Факултет педагошких наука, Универзитета у Крагујевцу

Светлана Томин, Редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Љубинка Трговчевић, Редовни професор у пензији, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Душко Летић, Редовни професор, Технички факултет ”Михајло Пупин” Зрењанин, Универзитет у Новом Саду

Јелена Ђорђевић, Редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Милић Миловановић, Редовни професор, Економски факултет, Универзитет у Београду

Катарина Томашевић, Научни саветник, Музиколошки институт САНУ

Јанко Цвијановић, Научни саветник у пензији, Економски институт Београд

Драго Ђурић, Редовни професор, Философски факултет, Универзитет у Београду

Јованка Левић, Научни саветник у пензији, Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду

Драгослав Шумарац, Редовни професор, Грађевински факултет, Универзитет у Београду

Даница Петровић, Научни саветник у пензији, Музиколошки институт САНУ

Милица Ковачевић Филиповић, Редовни професор, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

Вера Тодоровић, Редовни професор, Стоматолоски факултет Панчево, Универзитет Привредна академија, Нови Сад

Снежана Видановић, Редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

Вера Раичевић, Редовни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

Илија Вујачић, Редовни професор, Факултет политичкихн наука, Универзитет у Београду

Бранка Туцић, Научни саветник у пензији

Милутин Благојевић, Научни саветник у пензији, Институт за Физику у Београду, Универзитет у Београду

Владета Павасовић, Редовни професор у пензији, Пољопривредни Факултет, Универзитет у Београду

Растко Вукићевић, Редовни професор у пензији, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу

Горан Кнежевић, Редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Чедомир Чупић, Редовни професор у пензији, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Владимир Водинелић, Редовни професор у пензији, Правни факултет, Универзитет Унион у Београду

Слободан Милоњић, Научни саветник у пензији, Институт за нуклеарне науке “Винча”

Смиља Марковић, Научни саветник, Институт техничких наука САНУ

Вељко Дмитрашиновић, Научни саветник, Инстутут за физику у Београду, Универзитет у Београду

Невена Пуач, Научни саветник, Институт за физику

Радмила Накарада, Редовни професор, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Ивана Аљанчић, Научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду

Биљана Стојковић, Ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Десанка Радуновић, Ванредни професор, Математички факултет, Универзитет у Београду

Милован Шуваков, Виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду

Едиб Добарџић, Ванредни професор, Физички факултет, Универзитет у Београду

Игор Станковић, Виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду

Петар Милин, Ванредни професор, The University of Sheffield, UK

Оливер Стојковић, Ванредни професор, Медицински факултет, Универзитет у Београду

Николина Влатковић, Ванредни професор, University of Liverpool

Ирена Ристић, Ванредни професор, Факултет драмских уметности, Универзитет уметности у Београду

Дејан Прелевић, Ванредни професор, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду

Миљана Момчиловић, Виши научни сарадник, Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић, Универзитет у Београду

Предраг Милидраг, Виши научни сарадник, Институт за филозофију и друштвену теорију, Универзитет у Београду

Слађана Спасић, Виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарне студије Универзитет у Београду

Душан Петричић, Ванредни професор у пензији, Факултет примењених уметности, Београд

Кристина Шарић, Ванредни професор, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет

Смиља Теодоровић, Ванредни професор, Криминалистичко-полицијска академија

Вида Јојић, Виши научни сарадник, Институт за биолошка истраживања ”Синиша Станковић”, Универзитет у Београду

Татјана Стародубцев, Ванредни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду

Милица Шелмић, Ванредни професор, Саобраћајни факултет

Никола Милашиновић, Ванредни професор, Криминалистичко-полицијски универзитет

Марко Давинић, Ванредни професор, Правни факултет, Универзитет у Београду

Ивана Крстић, Ванредни професор, Правни факултет, Универзитет у Београду

Ивана Драгићевић, Ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Вера Спасеновић, Ванредни професор, Филозофски факултет

Милош Ђајић, Виши научни сарадник, Akademija umetnosti Novi Sad

Горан Квашчев, Ванредни професор, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Војислав Стојковић, Виши научни сарадник у пензији, Институт за стратегијске студије и истраживања

Слободан Томић, Виши научни сарадник, University College Dublin (UCD)

Марко Милановић, Ванредни професор, Универзитет у Нотингему

Бранислав Радељић, Ванредни професор, University of East London

Алиса Груден-Мовсесијан, Виши научни сарадник, Институт ИНЕП, Универзитет у Београду

Срђан Стојановић, Виши научни сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију – Центар за хемију

Михајло Манић, Ванредни професор, Факултет за дипломатију и безбедност, Београд

Небојша Владисављевић, Ванредни професор, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Немања Џуверовић, Ванредни професор, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Слободан Радошевић, Ванредни професор, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad

Наташа Илић, Виши научни сарадник, Институт за примену нуклеарне енергије – ИНЕП, Универзитет у Београду

Марко Стаменић, Виши научни сарадник, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

Миљан Симоновић, Ванредни професор, Универзитет Илиној у Чикагу

Стеван Гостојић, Ванредни професор, Факултет техничких наука, Нови Сад

Ивана Прица, Ванредни професор, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Катарина Трајковић, Виши научни сарадник, Northwestern University, Chicago, Illinois, USA

Бојан Митић, Ванредни професор, Биолошки факултет, Универзтитет у Београду

Гордана Зиндовић, Ванредни професор у пензији, Географски факултет, Универизитет у Београду

Ђорђе Чантрак, Ванредни професор, Машински факултет, Универзитет у Београду

Дарко Митровић, Ванредни професор, Факултет спорта и физичког васпитанја, Универзитет у Београду

Катарина Поповић, Ванредни професор, Filozofski fakultet

Лидија Б. Радуловић, Ванредни професор, Филозофски факултет у Београду

Јасмина Московљевић Поповић, Ванредни професор, Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Милан Драговић, Ванредни професор, University of Western Australia

Владица Андрејић, Ванредни професор, Математички факултет, Универзитет у Београду

Илдико Ердеи, Ванредни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Невена Грдовић, Виши научни сарадник, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”

Татјана Папић, Ванредни професор, Правни факултет Универзитета Унион Београд

Ненад Врањеш, Виши научни сарадник, Институт за физику, Универзитет у Београду

Милан Суботић, Виши научни сарадник, Институт за европске студије, Београд

Урош Анђелковић, Виши научни сарадник, Институт за хемију технологију и металургију, Универзитет у Београду

Живко Павловић, Ванредни професор, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Зоран Лутовац, Виши научни сарадник, Институт друштвених наука, Универзитет у Београду

Марко Симендић, Ванредни професор, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Наталија Панић Церовски, Ванредни професор, Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Виктор Церовски, Виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду

Дејан Безбрадица, Ванредни професор, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

Јелена Врањешевић, Ванредни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Десанка Милановић, Виши научни сарадник, Институт за биолошка истраживања “С. Станковић”, Универзитет у Београду

Тамара Томић-Вајагић, Ванредни професор, University of Roehampton, London

Жељко Марковић, Ванредни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Jelena Mirković, Ванредни професор, University of Southern California

Дарко Танасковић, Виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду

Ана Пешикан, Ванредни професор, Филозофски факултет у Београду

Радомир Наумовић, Ванредни професор, Медицински факултет, Универзитет у Београду

Невена Дивац, Ванредни професор, Медицински факултет, Универзитет у Београду

Игор Јемцов, Ванредни професор, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

Моника Милосављевић, Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Душко Латас, Доцент, Физички факултет, Универзитет у Београду

Божидар Николић Доцент, Физички факултет, Универзитет у Београду

Оливер Тошковић, Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Љиљана Костић Крављанац, Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

Милена Гошић Арама, Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Александар Зорић, Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Урош Савковић, Научни сарадник, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, Универзитет у Београду

Иван Милић, Научни сарадник, Max Planck Institute for Solar System Research

Ана Парабуцки, Научни сарадник, Weizmann Institute of Science

Данка Пурић, Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Милош Јовановић, Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

Јанко Међедовић, Научни сарадник, Институт за криминолошка и социолошка истраживања

Бојан Маринковић, Научни сарадник, Математички институт САНУ

Мирко Ђорђевић, Научни сарадник, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”

Александар Петровић, Доцент, Географски факултет, Универзитет у Београду

Вељко Јовановић, Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Александар Стевић, Доцент, Qatar University

Иван Стијеповић, Научни сарадник, Технолошки факултет у Новом Саду

Славко Мојсиловић, Научни сарадник, Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду

Дејан Јоковић, Научни сарадник, Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду

Марија Тепавац, Научни сарадник, Alpen – Adria Univerzitet u Klagenfurtu, Austrija

Данило Вуковић, Доцент, Правни факултет Универзитета у Београду

Милан Ђорђевић, Доцент, Природно-математички факултет Универзитета у Нишу

Ирис Жежељ, Доцент, Филозофски факултет у Београду

Саша Станковић, Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Јелена Бранковић, Научни сарадник, Универзитет у Билефелду

Срђан Атанасовски, Научни сарадник, Музиколошки институт САНУ

Срђан Кеча, Доцент, Stanford University

Мартина Вукасовић, Доцент, Ghent University, Belgium

Никола Шкоро, Научни сарадник, Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду

Зоран Павловић, Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Јован Чудомировић, Доцент, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Невена Буђевац, Доцент, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

Владимир Јовановић, Доцент, Универзитет у Београду, Машински факултет

Александар Томовић, Научни сарадник, Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду

Лидија Мишкељин, Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Драгољуб Перић, Доцент, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Михаило Чубровић, Научни сарадник, Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду

Милан Просен, Доцент, Fakultet Primenjenih umetnosti, Univerzitet Umetnosti u Beogradu

Сандра Раденовић, Доцент, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду

Душан Спасојевић, Доцент, Fakultet političkih nauka

Јово Бакић, Доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Ивана Лукић, Научни сарадник, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

Милош Вулетић, Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Марија Обрадовић, Научни сарадник, Институт за новију историју Србије

Марија Лучић Шкорић, Научни сарадник, Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета

Никола Јојић, Доцент, Фармацеутски факултет, Нови Сад и Универзитет Привредна академија

Угљеша Грушић, Доцент, Faculty of Laws, University College London

Дијана Вукмановић, Научни сарадник Институт за политичке студије, Универзитет у Београду

Милош Николић, Доцент, University of Oxford

Дејан Илић, Доцент, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет

Катарина Смиљанић, Научни сарадник, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Соња Веселиновић, Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Наташа Половина, Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Илија Батас Бјелић, Научни сарадник, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Александар Бркић, Доцент, Goldsmiths, University of London

Радомир Ранковић, Доцент, Факултет за физичку хемију

Марко Цвејић, Научни сарадник, Институт за Физику у Београду, Универзитет у Београду

Радивоје Јововић, Доцент, Факултет за правне и пословне студије “Др Лазар Вркатић”, Универзитет Унион

Владимир Николић, Доцент, Факултет Ликовних Уметности, Универзитет у Београду

Веселинка Ђурић, Научни сарадник у пензији, Научни институт ѕа ратарство и повртларство у Новом Саду

Иван Пановић, Доцент, Nanyang Technological University Singapore

Ана Коларић, Доцент, Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Јелена Петровић, Научни сарадник, King’s College London

Невена Варница, Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Наташа Тодоровић, Научни сарадник, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”

Дуња Душанић, Доцент, Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Александар Тадић, Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Војислава Нешковић, Доцент, Медицински факултет Војномедицинске академије, Универзитет Одбране

Маријан Јелић, Доцент, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду

Јелена Клеут, Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Милан Станчић, Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Милош Здравковић, Доцент, Правни факултет, Универзитет у Београду

Игор Перишић, Научни сарадник, Институт за књижевност и уметност, Универзитет у Београду

Владимир Момчиловић, Доцент, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет

Милош Николић, Доцент, Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду

Бобан Петровић, Научни сарадник, Институт за криминолошка и социолошка истраживања

Горан Савић, Доцент, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Ненад Јовичић, Доцент, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Јелена Милинковић, Научни сарадник, Институт за књижевност и уметност

Борис Стојић, Доцент, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Јелена Граховац, Научни сарадник, Институт за онкологију и радиологију

Оливера Латковић, Научни сарадник, Астрономска опсерваторија, Универзитет у Београду

Горчин Цвијановић, Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

Ивана Медић, Научни сарадник, Музиколошки институт САНУ

Предраг Вујовић, Доцент, Билошки факултет, Универзитет у Београду

Ива Лакић, Доцент, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Драго Инђић, Научни сарадник, London Business School

Мања Зец, Научни сарадник, Центар изузетнте вредности у области испитивања Исхране и Метаболизма, Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду

Милош Младеновић, Доцент, Алто Универзитет

Данило Шаренац, Научни сарадник, Институт за савремену историју

Јелена Живковић, Научни сарадник, Институт за проучавање лековитог биља “Др. Јосиф Панчић”

Саша Јовановић, Доцент, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу

Предраг Тадић, Доцент, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Петар Мали, Доцент, Природно – математички факултет, Нови Сад

Душко Прелевић, Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Адриана Захаријевић, Научни сарадник, Институт за философију и друштвену теорију

Бојана Бодрожа, Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Милена Цвијановић, Научни сарадник, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, Универзитет у Београду

Марко Ранчић, Научни сарадник, Универзитет у Базелу, Швајцарска

Potpišite Izveštaj

Doktori, februar 2018.

Peščanik.net, 15.02.2018.

PLAGIJATI