Fotografije čitalaca, Vladimir Vasić
Fotografije čitalaca, Vladimir Vasić

Kao što smo videli, Ministarstvo prosvete je na inicijativu ministra prosvete povuklo iz skupštinske procedure predlog Zakona o udženicima. U izjavama ministra o povlačenju ovog predloga do sada nije bilo moguće pronaći nijedan jasno artikulisan razlog. Već sutradan, predstavnici opozicije tražili su njegovu smenu jer podleže pritiscima knjižara, kao i zbog po njima sramne ministrove izjave da je zakon takav da se ne može popraviti amandmanima.

O tome kakav je predlog novog zakona o udžbenicima i spornim tačkama ovog dokumenta pisao je detaljno za BIRN Mihajlo Gajić iz Beogradske otvorene škole. Udruženje izdavača demantovalo je optužbe Ministarstva prosvete da je falsifikovalo potpise autora u pismu upućenom Ministarstvu tokom javne rasprave. Digla se prašina, ali i kroz nju se vidi da je Ministarstvo uplašeno i da istupa bez ikakve komunikacijske strategije (davanje oprečnih izjava, te jeste te nije podleglo pritiscima, kojim pritiscima?).

Zbrku oko novog Zakona Ministarstvo prosvete planira da reši u narednim mesecima, u skladu sa onom školskom: ispeci pa reci. Novi će Zakon po svemu sudeći biti dobro prepržen.

Osim da bi novi Zakon trebalo da poboljša kvalitet udžbenika, nigde se ne pominju konkretna rešenja, to jest koje izmene sadržaja novi Zakon o udžbenicima predviđa. Postoje neprekidne analize sadržaja udžbenika za osnovnu i srednju školu, ali se zanemaruju njihovi zaključci: užbenici pogrešno interpretiraju naučne činjenice, neutemeljeni su i nedovoljno prilagođeni uzrastu učenika.

Pre pet godina Dubravka Stojanović je u knjizi Ulje na vodi u poglavlju “Udžbenici kao ogledalo vremena” markirala sadržaje u udžbenicima za istoriju i geografiju koji odslikavaju ideološku konfuziju u kojoj živimo: U njima je novi tip nacionalne svesti mehanički nakalemljen na ostatak „neočišćenih“ starih interpretacija, što daje teško shvatljivu idejnu kombinaciju. Stare ideologizacije su u velikoj meri zamenjene istorijskim tumačenjima, ali su ostale delotvorne, negde sasvim otvoreno, negde samo u tonu. Imamo li indicija o tome šta se od 2010. godine do danas promenilo u sadržaju udžbenika za istoriju? Nemamo.

Labris, organizacija za lezbejska ljudska prava, koja radi na eliminaciji svih vrsta nasilja i diskriminacije nad lezbejkama i ženama drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne, prošle godine u junu objavila je Analizu diskriminatornog sadržaja srednjoškolskih udžbenika koja je pokazala da se u 18 slučajeva u devet srednjoškolskih udžbenika iz biologije, psihologije i medicine nalazi eksplicitno diskriminatorski sadržaj, čime se krše ne samo ljudska i manjinska prava već i Ustav i niz zakona Srbije.

U udžbeniku Interne bolesti sa negom 2, za četvrti razred medicinske škole, piše da je Hepatitis B najrasprostranjenija infekcija u svetu, te da postoje grupe sa visokom učestalošću HBV infenkcije: bračni partneri inficiranih osoba, seksualno promiskuitetne osobe (naročito homoseksualci). U udžbeniku Neuropsihijatrija za treći razred medicinske škole, navodi se sledeće: “Opisuju se posebni oblici seksualnog ponašanja: silovanje, zlostavljanje žena, kao i već opisani incest i homoseksualnost”. Konkretna preporuka za ovaj primer bilo bi da se izbaci homoseksualnost iz dela gde se govori o devijantnim oblicima seksualnog ponašanja (silovanje, zlostavljanje i incest), jer istopolna seksualna orijentacija ne predstavlja poremećaj nagona, niti devijantno seksualno ponašanje.

Odredbom člana 4. Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima (Sl.glasnik RS, br. 72/2009) propisano je da udžbenici i druga nastavna sredstva svojim sadržajem i oblikom treba da omoguće sprovođenje principa jednakih mogućnosti devojčica i dečaka, te da udžbenici i druga nastavna sredstva svojim sadržajem ili oblikom ne smeju da ugrožavaju, omalovažavaju, diskriminišu ili izdvajaju grupe i pojedince ili da podstiču na takvo ponašanje, po osnovu: rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, smetnji u razvoju, invaliditeta, fizičkih i psihičkih svojstava, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja, kao i po drugim osnovama utvrđenim zakonom kojim se uređuje zabrana diskriminacije.

Imamo li indicija o izmena sadržaja udžbenika i njihovog usaglašavanja sa članom 4. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima? Nemamo.

Labris je povodom ovakvih sadržaja u srednjoškolskim udžbenicima dosad imao sastanak sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Nevenom Petrušić, koja je još 2011. dala preporuke da se takav sadržaj promeni, i to Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalnom prosvetnom savetu i Zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja.

Takođe, održan je sastanak sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije, koja je izradila Akcioni plan za primenu strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za 2014-2018, a promene u obrazovanju i izmene diskriminatornog sadržaja tu imaju bitno mesto. Takođe, Labris je pre meseca dana upitio zvanični dopis Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja sa zahtevom za preispitivanje sadržine udžbenika i nastavnih sredstava u kojima su izneti diskriminatorni stavovi i njihovo usklađivanje sa vrednostima sadržanim u članu 4. Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima. Odgovor do danas nije stigao.

Ministarstva prosvete bi nesumnjivo trebalo da se opredeli da kroz obrazovanje, kao jedan od najvažnijih društvenih zadataka, promoviše ideju da kvalitetno obrazovanje za svako dete podrazumeva i podučavanje o nediskriminaciji i jednakosti i da treba da doprinese stvaranju tolerantnih, nenasilnih i demokratski osvešćenih generacija građana i građanki.

Peščanik.net, 20.05.2015.

LGBTQIA+