Ulje na vodiIz predgovora autorke

Mnogi su mi se žalili da ih analize istorije guraju u depresiju, da stiču osećanje beznadežnosti, jer, kažu, ako se nešto nije promenilo 200 godina, to znači da se neće ni promeniti, da spasa nema. Naprotiv. Mislim da nam je istorija “dugog trajanja” potrebna da bismo postavili “dijagnozu”, da bismo nazreli uzroke današnjih problema, da bismo uvideli ko je i u kojim trenucima prošlosti doneo odluke koje su nas odvele na stranputicu.

Ako prihvatamo da istorija nije mističan tok, onda prihvatamo i mogućnost da, rekonstrukcijom trenutaka kada su donete odlučujuće odluke, možemo racionalno da pristupimo analizi uzroka koji su nas doveli tu gde jesmo. U tom slučaju bilo bi, možda, moguće “popravljati” sadašnjost, pokušati da se greške ne ponove. Da li bismo na osnovu analize prošlih promašaja mogli da preskočimo buduće? Da li bismo na osnovu postavljene “dijagnoze” mogli da prepišemo “terapiju”? Ako bismo, na primer, prihvatili da smo u prošlosti, zbog visoke cene, propustili mnoge modernizacijske vozove i zbog toga platili još više, možemo li da probamo da uđemo u kompoziciju koja danas stoji na koloseku i čeka na nas? Ili ćemo, ponovo, platiti višu cenu?

PREUZMITE KNJIGU:

Dubravka Stojanović, Ulje na vodi: ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije (pdf)

Dubravka Stojanović, Ulje na vodi: ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije (epub)

PEŠČANIK KNJIGE


The following two tabs change content below.
Dubravka Stojanović, istoričarka, magistrirala 1992 („Srpska socijaldemokratska partija i ratni program Srbije 1912-1918“), doktorirala 2001 („Evropski demokratski uzori kod srpske političke i intelektualne elite 1903-1914“) na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1988. do 1996. radi u Institutu za noviju istoriju Srbije, pa prelazi na Odeljenje za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde 2008. postaje vanredna, a 2016. redovna profesorka na katedri za Opštu savremenu istoriju. U saradnji sa Centrom za antiratne akcije 1993. radi na projektu analize udžbenika. Sa Milanom Ristovićem piše i uređuje školske dodatne nastavne materijale „Detinjstvo u prošlosti“, nastale u saradnji istoričara svih zemalja Balkana, koji su objavljeni na 11 jezika regiona. Kao potpredsednica Komiteta za edukaciju Centra za demokratiju i pomirenje u Jugoistočnoj Evropi iz Soluna, urednica je srpskog izdanja 6 istorijskih čitanki za srednje škole. Dobitnica je odlikovanja Nacionalnog reda za zasluge u rangu viteza Republike Francuske. Knjige: Iskušavanje načela. Srpska socijaldemokratija i ratni program Srbije 1912-1918 (1994), Srbija i demokratija 1903-1914. Istorijska studija o “zlatnom dobu srpske demokratije” (2003, 2019) – Nagrada grada Beograda za društvene i humanističke nauke za 2003; Srbija 1804-2004 (sa M. Jovanovićem i Lj. Dimićem, 2005), Kaldrma i asfalt. Urbanizacija i evropeizacija Beograda 1890-1914 (2008), Ulje na vodi. Ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije (2010), Noga u vratima. Prilozi za političku biografiju Biblioteke XX vek (2011), Iza zavese. Ogledi iz društvene istorije Srbije 1890-1914 (2013), Rađanje globalnog sveta 1880-2015. Vanevropski svet u savremenom dobu (2015), Populism the Serbian Way (2017), Pola veka XX veka. Zbornik radova povodom 50 godina Biblioteke XX vek (ur, 2021), Prošlost dolazi. Promene u tumačenju prošlosti u srpskim udžbenicima istorije 1913-2021 (2023).

Latest posts by Dubravka Stojanović (see all)