Overreach, poklon fotografija, autor: Zoran Vasić
Overreach, poklon fotografija, autor: Zoran Vasić

Pokrenuta je peticija podrške naporima autora Dr Uglješe Grušića, Dr Branislava Radeljića, Slobodana Tomića, Dr Marka Milanovića i Dr Miljane Radivojević, da se stane na put neetičkim radnjama u delu univerzitetske zajednice Srbije. In English.

Svi naučni radnici (profesori, docenti, asistenti, naučni istraživači), doktorandi, kao i doktori nauka koji trenutno nisu zaposleni na univerzitetu, iz zemlje i inostranstva, mogu potpisati peticiju na adresi:

http://www.petitions24.com/plagijati_i_doktorati


Plagijati i lažni doktorati

Mi, dolepotpisani univerzitetski profesori, docenti, asistenti, istraživači, doktori nauka i doktorandi, podržavamo kolege dr Uglješu Grušića, dr Branislava Radeljića, Slobodana Tomića, dr Marka Milanovića i dr Miljanu Radivojević u njihovim naporima da ukažu na neetičke radnje u delu univerzitetske zajednice Srbije. Kroz tekstove na Peščaniku u kojima se bave plagijatom ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i nepostojećim londonskim doktoratom njegovog mentora Miće Jovanovića, vlasnika i rektora Univerziteta Megatrend, naši naučnici su pokrenuli debatu o ključnim pitanjima koja se tiču dugogodišnjeg urušavanja obrazovnog sistema Srbije i njene akademske zajednice, što se, naravno, odražava i na ukupno društveno i ekonomsko stanje u zemlji.

Tim povodom, pozivamo nadležne institucije, pre svega Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, da bez odlaganja preduzmu sledeće korake:

1) da se formira nezavisna akademska komisija, sačinjena od uglednih i nekompromitovanih profesora iz Srbije i inostranstva, koja bi dala odgovore na nalaze o plagiranim delovima, kao i naučnom kvalitetu doktorske disertacije ministra Nebojše Stefanovića;

2) da se preispita akreditacija Megatrend univerziteta, naročito za dodeljivanje zvanja doktora nauka, imajući u vidu indicije o brojnim kršenjima etičkih normi;

3) da se u budućnosti ispitaju svi slučajevi ove prirode, kako na privatnim tako i na državnim univerzitetima;

4) da se prilikom akreditacije univerzitetskih programa naročito uzmu u obzir poštovanje etičkih standarda i pravila i posedovanje odgovarajućih mehanizama za ispitivanje svake ozbiljne indicije o kršenju etičkih normi;

5) da se ubuduće sve master i doktorske disertacije stečene na univerzitetima u Srbiji, kako privatnim tako i državnim, objavljuju u elektronskoj fomi, kako bi bile dostupne široj akademskoj javnosti;

Takođe, pozivamo sve institucije i učesnike u debati da ovom problemu pristupe odgovorno i da ga ne predstavljaju kao političko, već isključivo kao akademsko pitanje.
KRATKO OBJAŠNJENJE

Zahvaljujemo se svima koji su potpisali peticiju podrške naporima Dr Uglješe Grušića, Dr Branislava Radeljića, Slobodana Tomića, Dr Marka Milanovića i Dr Miljane Radivojević, da se stane na put neetičkim radnjama u delu univerzitetske zajednice Srbije:

http://www.petitions24.com/plagijati_i_doktorati

Zbog velikog broja mailova koje smo dobili u kojima se predlaže omogućavanje potpisivanja peticije svim zainteresovanim građankama i građanima, želimo da ukratko objasnimo zašto smo pozvali samo naučnu javnost (tj. profesore, docente, asistente, istraživače, doktore nauka i doktorande) da peticiju potpišu. Imajući u vidu da se u peticiji postavljaju pitanja o integritetu u akademskom radu, organizatori peticije odlučili su da potpise traže samo od ljudi sa neposrednim iskustvom u takvom radu, mada su naravno zahvalni i na podršci svih drugih građana.

Pokretači peticije Plagijati i lažni doktorati

Peticija, juni 2014.

Peščanik.net, 10.06.2014.

PLAGIJATI