Izmene sadržaja u 7 od 8 odobrenih udžbenika biologije za 8. razred osnovne škole, u delu koji se odnosi na pitanja pola, roda, rodnog i seksualnog identiteta, predstavljaju cenzuru stručne i naučne misli. Na konferencija za medije Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu održanoj 24.11.2022. govore Gazela Pudar Draško i Jelena Ćeriman iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Biljana Stanković sa Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta i Miroslav Živić, predsednik Srpskog biološkog društva.

Peščanik.net, 01.12.2022.

LGBTQIA+
RAZGOVOR O OBRAZOVANJU