Pismo glumice Mire Furlan upućeno beogradskoj Paradi ponosa:

Ovom promatraču se čini da je u igri uvijek isti način razmišljanja: žrtva diskriminacije biva optužena za provokaciju i od nje se traži da se povuče, sakrije ili umre u ime zaštite društvenog reda i mira. Ne bi li štitio žene od društveno prihvaćenog, “normalnog”  i očekivanog (muškog) nasilja, zastrašujuće velik dio svijeta pokriva ženina tijela i lica u ime zaštite reda i mira. Tako se odgovornost za nasilje prebacuje na žrtvu. Ona je kriva što uopće postoji. Samim svojim postojanjem ona remeti poredak. Ona provocira. Žrtvu, dakle, treba sakriti, eliminirati, ukinuti. Ne samo u ime zaštite društvenog reda i mira, nego – koje li ironije – i za njenu vlastitu sigurnost. Nisu li nacisti upravo tako opravdavali kreiranje koncentracionih logora? Jedan od argumenata je bio upravo taj – zaštita Jevreja od opravdano ljutih i na nasilje spremnih njemačkih građana.

Takvu zaštitu ne trebamo. Ono što nam treba, SVIMA, bez obzira tko smo i kojoj grupi, manjinskoj ili većinskoj, pripadamo, je zaštita našeg prava na različitost. Gay parada je korak na putu do društva u kojem će sve razlike biti ne samo tolerirane, nego poštovane i objeručke prihvaćene.

Topli pozdrav svima različitima a tako sličnima,

Mira Furlan,

u Los Angelesu, na prvi dan jeseni

Parada ponosa, 22.09.2011.

Peščanik.net, 22.09.2011.

LGBTQIA+