Foto: Predrag Trokicić
Foto: Predrag Trokicić

Šta pokazuju rasprave oko održavanja Evroparade u Beogradu? Pre svega nerazumevanje dužnosti da se poštuju prava drugih ljudi.

Prava stvaraju dužnosti. Ukoliko neko ima pravo, mi svi drugi imamo dužnost da to pravo uvažimo. Najbolje bi bilo da budemo svesni svojih dužnosti, ali ako nismo onda je tu legalna prinuda.

Može naravno da se raspravlja o tome da li bi neko pravo trebalo da postoji ili ne. Pa se može zahtevati da se promeni ustav ili zakon da se oslobodimo dužnosti da nečija prava poštujemo. Jer ih više neće biti.

Takođe, ukoliko se država obavezala prema međunarodnom pravu da neka prava poštuje, dužna je da to i čini. Ili bi morala da se oslobodi te obaveze na pravno valjan način.

Ključna je, međutim, moralna strana stvari. Ne mogu se kršiti tuđa prava, jer smo dužni, moralno dužni, da ih poštujemo.

Kaže se „nas je više ili nas je zapravo mnogo, velika smo većina“. Međutim, o nekim se pravima, prirodnim pravima, ne može odlučivati glasanjem ili odnosom snaga. A ona predstavljaju duh ustava i zakona, štagod da smo mi u nekom času odlučili da u njima zapišemo.

Uzmimo za primer ropstvo. I neka svi misle da je ropstvo dozvoljeno, opravdano, uobičajeno jer je, recimo, u skladu sa tradicijom, kolektivnim identitetom, verom i uopšte je u skladu sa prirodom stvari kako je mi vidimo. I neka se sa tim slažu, ne bune se protiv toga, i robovi. Jednoglasnost, svejedno, nije dovoljna da bi se ozakonilo ropstvo. To je ideja prirodnog prava. Koja podrazumeva i obavezu, dužnost, i prema sebi, da se prava ne krše, čak i ako nismo spremni da ih prepoznamo jer ne postoji iskustvo poštovanja tog specifičnog prava.

Sve se to odnosi i na verske zajednice i na bilo koga uostalom. I crkve su dužne da poštuju tuđa prava štagod da o njima misle. Čak i ako su svi članovi zajednice iste vere i, recimo, postoji jednoglasnost da, primera radi, žene moraju da pokrivaju kosu ili lice, i dalje postoji dužnost da se poštuje eventualna lična odluka da se koristi prirodno pravo na slobodu, danas ili bilo kada, da se ne nose velovi bilo koje vrste. I crkve su dužne da to poštuju, a ne da budu samozvana moralna policija.

Sva pozivanja na tradiciju, veru, navike, na štagod bilo, ne samo da ne poništavaju prava, već nikoga ne oslobađaju dužnosti da poštuju prava drugih, kolikogod da ih je, danas ili sutra.

Prirodno je i pravo na slobodu. Neko ko bi hteo da se, recimo, proda u ropstvo ne bi na to imao pravo, jer je dužan da bude slobodan. Pa moje pravo ne stvara samo tvoju dužnost, već i dužnost prema sebi. Otuda protesti, poput Evroparade, da bi se ne samo ukazalo na moralne dužnosti drugih, već i da bi se ispunile sopstvene.

Meni se nekako činilo, mada to nije na meni da ističem, da je u hrišćanskom zlatnom pravilu ne samo sadržano razumevanje da je tuđe pravo naša dužnost, već i moralna racionalnost uvažavanja tuđih prava i prirodnog prava na slobodu.

Peščanik.net, 28.09.2022.

LGBTQIA+

The following two tabs change content below.
Vladimir Gligorov (Beograd, 24. septembar 1945 – Beč, 27. oktobar 2022), ekonomista i politikolog. Magistrirao je 1973. u Beogradu, doktorirao 1977. na Kolumbiji u Njujorku. Radio je na Fakultetu političkih nauka i u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, a od 1994. u Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije (wiiw). Ekspert za pitanja tranzicije balkanskih ekonomija. Jedan od 13 osnivača Demokratske stranke 1989. Autor ekonomskog programa Liberalno-demokratske partije (LDP). Njegov otac je bio prvi predsednik Republike Makedonije, Kiro Gligorov. Bio je stalni saradnik Oksford analitike, pisao za Vol strit žurnal i imao redovne kolumne u više medija u jugoistočnoj Evropi. U poslednje dve decenije Vladimir Gligorov je na Peščaniku objavio 1.086 postova, od čega dve knjige ( Talog za koju je dobio nagradu „Desimir Tošić“ za najbolju publicističku knjigu 2010. i Zašto se zemlje raspadaju) i preko 600 tekstova pisanih za nas. Blizu 50 puta je učestvovao u našim radio i video emisijama. Bibliografija