Foto: Predrag Trokicić
Foto: Predrag Trokicić

Srpsko lekarsko društvo (u daljem tekstu SLD) je krovna profesionalna organizacija lekara u Srbiji, koja okuplja (ili bi trebalo da okuplja) sve lekare u Srbiji, sa dva osnovna zadatka, a to su s jedne strane zaštita lekarske profesije i svakog pojedinačnog lekara, a s druge strane zaštita svakog pacijenta od neetičkih postupaka lekara. Ono se ne bavi, niti treba da se bavi, zaštitom lekara od eventualno učinjene stručne greške (vitium artis), što je dužnost zdravstvene ustanove, zatim sudskog sistema, dok konačnu odluku može da donese samo Sudsko-medicinski odbor, čija je stručna odluka konačna i na osnovu koje sud sudi i presuđuje.

Međutim, SLD je dužno da štiti ugled profesije u javnosti i ukazuje na nestručne, šarlatanske i neuke javno publikovane stavove i mišljenja, posebno kad ona imaju značajnu ulogu u formiranju javnog mnenja, a posebno kvazinaučnih činjenica, sa političkom pozadinom.

Kada je jedan lekar u uglednom časopisu „Lancet“, koji se recenzira od strane najuglednijih stručnjaka u svetu, objavio tekst o tome da vakcina protiv malih boginja dovodi do pojave autizma kod dece i time pokrenuo antivakcinalni pokret, British Medical Association i General Medical Council reagovali su tako što mu je trajno oduzeta licenca za rad, a čini mi se da je protiv njega, zbog obmane javnosti i korišćenja stručno netačnih i falsifikovanih podataka, pokrenut i sudski postupak. Međutim, šteta od šireg društvenog značaja već je nastala: procenat vakcinisane dece u Velikoj Britaniji te je godine značajno opao, a značajno se povećala smrtnost dece koja je od ove bolesti pre toga bila samo akcidentalna i na nivou statističke greške, jer morbila zapravo više nije ni bilo. Posledice su se osetile i u Srbiji, gde se smanjio procenat vakcinisane dece, a značajno porasla smrtnost od morbila, o čemu postoje podaci u Institutu za javno zdravlje „Batut“.

U Srbiji, već godinama, ugledna profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu propagira tezu da je bombardovanje Srbije od strane članica NATO pakta 1999, pri čemu su korišćena zrna za proboj oklopa koja su sadržala osiromašeni uranijum – dovelo do povećane učestalosti malignih oboljenja na jugu Srbije, kao i do učestale pojave urođenih deformiteta kod ljudi i životinja (tele sa 2 glave i slično). Osiromašeni uranijum je slab emiter alfa zračenja i u ozbiljnim časopisima nema potvrde ove teze. To ne tvrde ni lekari sa Kosova. Kroz italijansku štampu se jedno vreme provlačila teza o povećanoj učestalosti malignih oboljenja kod vojnika iz sastava KFOR-a, a nedavno je neki francuski sud čak doneo presudu kojom je proglašeno da je neki francuski vojnik preminuo od posledica radioaktivnog zračenja dok je bio na Kosovu. Međutim, laička štampa i sudske odluke nisu za medicinu stručne činjenice. Sasvim uzgred, upotreba osiromašenog uranijuma je postojala i u blaženopočivšoj JNA na više poligona, ali se nikada niko nije oglasio sa informacijom da je zbog toga došlo do povećane incidence maligniteta.

S obzirom da pozadina ovakvih tvrdnji nije naučna, nego isključivo politička, sa ciljem izazivanja antizapadnog, a pre svega antiameričkog političkog stava, a imajući u vidu proširenost ove teze, zahtevao sam od Predsednika SLD da se o ovome raspravlja na sastanku Etičkog komiteta SLD i donese zaključak koji će biti javno objavljen u režimskim medijima i dobio sam sledeći odgovor (citiram deo njegovog jedinog maila koji sam dobio):

3. Srpskom lekarskom društvu je poznato da i u stručnim krugovima i u javnosti postoje kontradiktorne izjave o eventualnim posledicama NATO agresije pri kojoj je korišćen osiromašeni uranijum i u kojoj su bombardovana velika hemijska postrojenja pri čemu je došlo do izlivanja hemikalija u zemljište i vodotoke. Da bi se ta dilema razrešila SLD je na sednici Skupštini koja je održana 3.11.2017. tražilo od Ministarstva zdravlja RS da se formira odgovarajuća Komisija koja će ova pitanja izučiti i saviti tačku na sve kontroverze oko posledica NATO agresije.

4. Nadam se da Vam je poznato da je doneta odluka na nivou države da se formira državna stručna komisija sastavljena od raznih specijalista (epidemiologa, kancerologa, fizičara, hemičara) sa zadatkom da istraži eventualne posledice NATO agresije na zdravlje stanovnika u Srbiji.

Srpsko lekarsko društvo nema saznanja da li je ta komisija formirana, da li je nešto radila i šta je utvrdila. Poznato nam je da je Skupština Republike Srbije formirala Komisiju na čelu sa dr Darkom Laketićem sa sličnim zadacima ali nemamo saznanja šta je ta Komisija do sada uradila. Prema tome, ako ste Vi lično, kao nečlan SLD, za ova pitanja zainteresovani potrebno je da se obratite Institutu za javno zdravlje Batut da vidite da li postoji epidemija malignih bolesti ili ne i da se obratite Skupštini Republike Srbije sa pitanjem šta su do sada uradile gore pomenute državne komisije.

S poštovanjem,
Akademik Radoje Čolović, predsednik SLD

Gospodin akademik sasvim očigledno zamenjuje teze, a i falsifikuje činjenicu o mom članstvu u SLD; toksično dejstvo uranijuma je odlično poznato, jednako kao i toksično dejstvo olova, žive i slično. Međutim, poznato je i toksično dejstvo nikotina, određenih namirnica, a posebno toksično dejstvo vazduha koji smo svi ove zime u Beogradu disali. Učestalost malignih bolesti na nivou cele, pa i južne Srbije, je približna evropskom proseku i povećava se kako populacija stari, a dijagnostika napreduje, a isto važi i za Republiku Kosovo.

Teza je isključivo politički manipulativna sa ciljem formiranja antizapadnog stava u populaciji, kojoj ove činjenice nisu poznate. Prihvatam da svako ima pravo na vlastiti politički stav uključujući tu i lekare, ali nijedan lekar nema pravo da manipuliše činjenicama i iznosi stručne neistine, bez podloge u stručnoj literaturi. Zbog učestalosti te teze i njenog prihvatanja u populaciji, SLD je dužno da se javno oglasi i da je demantuje. Bilo kakav zaključak delom polupismenih, ali partijski podobnih SNS poslanika nije stručno relevantan.

Još jedan primer kako se SLD ponaša kao politička agencija diktatorske vlasti Vučića i SNS-a je situacija sa epidemijom i svetskom pandemijom SARS Covid 2. Medicinska deontologija, pojam koji obuhvata etiku, ali je i nešto širi – po definiciji Medicinske enciklopedije Leksikografskog zavoda – jasno predviđa da je dužnost profesionalne asocijacije lekara da štiti i brani jedino stručnu istinu.

Gore pomenuta profesorka neurohirurgije, koja nema nikakve veze sa virusologijom, hrabro je i javno izjavila da je virus veštački proizveden u nekoj laboratoriji i svesno pušten. Ovakva maštovita tvrdnja može da odgovara Trampu, ali u osnovi je samo prilog teorijama zavere. U Skupštini Srbije govorila je profesorka Medicinskog fakulteta, članica SNS-a, koja je izgovorila masu besmislica, dovodeći u vezu pandemiju sa laboratorijski proizvedenim virusom, G5 mrežom, Bilom Gejtsom, tendencijom da se celo čovečanstvo čipuje kroz vakcinu i farmakomafijom koja želi da zaradi na nepotrebnoj vakcini i još gomilu besmislica i stručnih neistina. To što je ovakav skup proizvoljnih neistina prošao bez komentara u polupismenoj Skupštini me ne čudi. Čudi me profesionalni deo državnog Kriznog štaba, koji je, zajedno sa Batutom, prikrivao da epidemija bukti. Virus su nazivali smešnim i savetovali ženama odlazak u Milano u kupovinu tašni, a potom izjavljivali da su Srbi genetski otporni na virus (rasistička teza) i da virus slabi, a virus ne može da oslabi, nego samo da mutira, za šta nema nikakve potvrde. Mada se epidemiološka situacija pogoršava, sve do kvazi izbora 21. juna, profesionalnog dela stručnog štaba nigde nije bilo, a već sutradan po završetku izborne farse saopštili su da su brojke drugačije i da epidemija bukti gore nego ikada. Ugledni epidemiolozi, virusolozi i infektolozi time su kompromitovali profesiju, a jedini časni epidemiolozi, infektolozi i virusolozi bili su oni koji su u penziji i koji nezavisno smeju da iznesu svoje stavove. Ugledni profesori infektologije, kao što su to profesori Pelemiš i Delić nisu dozvolili da statiraju kao fikusi iza Vučića, koji, naravno, sve o svemu najbolje zna.

Ovo je samo par primera nečasnog postupanja SLD. Etički komitet Lekarske komore i SLD dužni su da reaguju, a brojni akteri zaslužuju trajni gubitak radne licence, dok bi ponešto trebalo da bude i stvar našeg (nepostojećeg) pravnog sistema. Srbija zaslužuje etički bolje lekare i mnogo bolje SLD. Treba imati u vidu i da na Medicinskom fakultetu u Beogradu vlada hiperprodukcija profesora u poslednjih desetak godina, a o kvalitetu njihovih profesura najbolje govore njihovi citatni indeksi. U tom smislu, može se postaviti i pitanje o mestu i ulozi Medicinskog odeljenja SANU.

Dixi et salvavi animam meam.1

Autor je neurohirurg iz Londona, u penziji u Beogradu.

Peščanik.net, 30.06.2020.

KORONA

________________

  1. Rekoh i spasih svoju dušu.