Zgrada Rektorata, Kapetan Mišino zdanje
Foto: Peščanik

Na jučerašnjoj sednici Senata UB, odlučivalo se o unapređenju u zvanje redovnog profesora dr Mladena Čudanova, profesora FON-a koji je bio član dve etičke komisije koje su do kraja i uporno negirale očigledan plagijat ministra finansija.

Došao sam na ovu sednicu da ukažem članovima Senata na brojne nepravilnosti koje su pratile celu ovu proceduru, od sadržine referata u kojoj stoji da članovi etičke komisije nemaju nikakvu odgovornost (dokument u prilogu, str. 40 i 41) do dopisa dekana FON-a, Veću oblasti tehničkih nauka UB u kojem je bezočno lagao da nas petoro potpisnika primedbe na referat ovog kandidata (akademik Dušan Teodorović, profesor Božidar Radenković, dr Slobodan Prvanović, profesorka Biljana Stojković i ja) nismo poštovali proceduru, na osnovu čega je od članova ovog Veća tražio da se naša primedba ne razmatra. Tako i bi.

O svim ovim nepravilnostima smo dopisom od 29.9.2020. obavestili Senat i rektorku UB. Nažalost, niti su se naše primedbe na sadržinu referata, niti naš prigovor na celokupnu proceduru našli u materijalima jučerašnje sednice Senata.

Kada je ta tačka došla na dnevni red, tražio sam reč. Bez pardona me je rektorka odbila. Pošto sam insistirao, odlučila je da se sakrije iza Senata koji je većinom glasova odlučio da mi se ne da reč. Ništa bolje nije prošao akademik Dušan Teodorović. Jedini koji je tražio da nam se omogući obraćanje je dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu, profesor Miomir Despotović – hvala mu na tome. Kuriozitet je da je u oktobru prošle godine, nakon deblokade Rektorata, isti taj Senat branio moje pravo na slobodu govora i mišljenja. Juče su mi ti isti ljudi ovo pravo uskratili. Da tuga bude veća, u ovom glasanju je učestvovao dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta koji je juče na osnovu Crkvenih zakona uručio otkaz profesoru Rodoljubu Kubatu, kao i dekan FON-a koji je nedavno dobio meru javna opomena za kršenje Kodeksa profesionalne etike UB. Ali ne, on je sedeo tamo i iskoristio svoje nepravo da me diskvalifikuje zajedno sa ostalim dekanima.

Moja namera je bila da odbranim prava Siniše Malog. Nije u redu da samo on snosi posledice svog neakademskog ponašanja. Te posledice treba da snose i njegovi jataci zbog čega smatram da je ministar finansija diskriminisan, što je u direktnoj suprotnosti sa Kodeksom profesionalne etike UB član 13 koji glasi:

Забрана дискриминације

Члан 13.

(1) Недозвољен је сваки облик дискриминације на Универзитету.

(2) Дискриминација означава свако неоправдано прављење разлике или неравноправно поступање, на отворен или прикривен начин, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

(3) Стручност, способност и професионалне заслуге, као и оспособљеност и резултати у обављању одређене врсте делатности, послова и задатака, једини су релевантни критеријуми вредновања и напредовања чланова академске заједнице.

Nažalost, nisam u tome uspeo jer mi nije bila data prilika. Svi članovi Senata, osim profesora Despotovića su glasali za izbor dr Mladena Čudanova u zvanje redovnog profesora. On je nagrađen, a akademik Teodorović i ja poniženi. I dalje mi od šoka drhte ruke.

Da studenti nisu upali u Rektorat, ministar finansija bi danas bio doktor nauka. Nakon ove sednice Senata, smatram da taj doktorat treba da mu se vrati.

Nije moja rektorka, nije moj Senat.

Autor je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Peščanik.net, 15.10.2020.

PLAGIJATI