Nemačka izdavačka kuća De Gruyter potvrdila je da je članak Siniše Malog, na osnovu kojeg je stekao pravo da izađe na odbranu svoje doktorske disertacije na Fakultetu organizacionih nauka – plagijat.

U pitanju je članak Value Creation Through Restructuring – Key Value Drivers and Value Creation Models (Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije), koji je gradonačelnik Beograda, sa Slađanom Barjaktarević-Rakočević i Georgem Savoiuem, 2013. godine objavio u međunarodnom naučnom žurnalu „Organization and Management“ nemačkog izdavača De Gruyter.

Prilikom odobravanja odbrane doktorske disertacije, Veće studijskog programa doktorskih akademskih studija FON-a je, na sednici održanoj 25.03.2013. godine, konstatovalo (strana 2, tačka 005):

„Кандидат мр Синиша Мали је објавио следеће радове који га квалификују (prim.aut) да може да одбрани докторску дисертацију:

1. „Value Creation Through Restructuring – Key Value Drivers and Value Creation Models“, Siniša Mali, Slađana Barjaktarević Rakočević, Gheorghe Savoiu, Organization and Management, Volume 4, Issue 173, February 2013, str. 109-120.

2. „Privatization Through the Sale of Equity – Conceptual Framework and Achieved Results in Serbia“, Siniša Mali, Ekonomika preduzeća, januar – februar 2013. godine, str. 149-162“

Nakon što je profesor Karapandža u julu 2014. objavio tekst na Peščaniku, u kojem tvrdi da doktorska disertacija Malog sadrži veliki broj plagijata, dekan FON-a Milan Martić naveo je objavljivanje gore pomenutog članka u međunarodnom žurnalu kao dokaz „valjanosti“ disertacije:

„Naložio sam Ondreju Jaškovu, koji je bio mentor Siniši Malom, da ispita da li ima delova u njegovoj doktorskoj disertaciji koju su plagirani. On je rekao da je rad dobar i da je na osnovu tog doktorata objavljen rad u međunarodnom časopisu. (Danas, 10.7.2014.)

Profesor Martić je ovakvim odgovorom pokušao da zameni teze fokusirajući se na navodni naučni doprinos rada Siniše Malog, umesto da odgovori na konkretne optužbe o plagijatu. Martić je takođe deo odbrane autentičnosti gradonačelnikovog rada zasnovao na naučnom članku, koji je pak proglašen za plagijat i koji će shodno tome biti poništen i povučen iz međunarodnog žurnala u kome je objavljen.

I dok već skoro dva meseca nakon objavljivanja analize profesora Karapandže, nadležne domaće institucije – od FON-a, preko Beogradskog univerziteta, do Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pokušavaju da zataškaju slučaj, međunarodni akteri su izrazili spremnost da provere optužbe. Tako je uredništvo žurnala „Organization and Management“, prateći uputstva Etičkog odbora za publikacije – jednog od najautoritativnijih međunarodnih tela za etička pitanja naučnog publikovanja, koje sprovodi proveru optužbi za plagirane članke za više desetina izdavača, tj. nekoliko stotina međunarodnih naučnih žurnala, zaključilo da je članak Siniše Malog – plagijat.

Sporni članak gospodina Malog sadrži upadljiv deo plagiranog teksta iz doktorske disertacije dr Hailemariama Corporate Value Creation, Governance and Privatisation: Restructuring and Managing Enterprises in Transition – The Case of Eritrea, odbranjene 2001. godine na Univerzitetu u Groningenu. S druge strane, Mali je za potrebe svoje disertacije, prema tvrdnjama profesora Karapandže, doslovno kopirao čitavo poglavlje istog tog rada.

Postavlja se pitanje – ako je zbog manjeg dela neoriginalnog teksta odlučeno da se međunarodni članak povuče, o čemu će biti objavljeno detaljno obrazloženje od strane uredništva žurnala (tzv. Retraction Note), kako je onda moguće da zbog veće količine plagiranog teksta iz tog istog izvora – a u pitanju je skoro celo jedno poglavlje – FON ili Beogradski univerzitet još nisu proglasili doktorat Siniše Malog nevažećim? Zašto, za početak, FON još uvek nije dao odgovor na jednostavno pitanje da li se veći deo drugog poglavlja doktorata Malog poklapa sa tekstom iz disertacije dr Hailemariama?

Ovaj slučaj, takođe, aktuelizuje i neka druga pitanja. Na tragu onoga što su primetili bivši studenti FON-a u otvorenom pismu dekanu Martiću – kako je moguće da članica komisije za odbranu doktorske disertacije Siniše Malog, Slađana Barjaktarević-Rakočević, objavljuje zajednički naučni članak sa dotičnim kandidatom, kada to predstavlja otvoreni sukob interesa? Zašto je FON uopšte dozvolio odbranu doktorske disertacije na osnovu članka koji je, zajedno sa kandidatom, pisala članica njegove komisije, a koji čini deo same doktorske disertacije? Zašto su se nadležni na FON-u oglušili o zahtev potpisnika otvorenog pisma upućenom dekanu Martiću da se ispita ovaj slučaj očiglednog konflikta interesa?

Sada, kada postoji zvanična odluka međunarodnog izdavača da je gradonačelnik Mali plagijator – i to za samo deo poglavlja koji je objavio u svom doktoratu, a koji je sadržan u spornom naučnom članku čiji je ko-autor, Univerzitet u Beogradu bi morao hitno, bez daljeg odlaganja, da oduzme titulu doktora Siniši Malom. Zakonski i proceduralno, univerziteti mogu i moraju da reaguju na ovakve slučajeve kada se dese na njihovim fakultetima.

Dekan Fakulteta organizacionih nauka Milan Martić, kao i mentor Siniše Malog Prof. dr Ondrej Jaško, morali bi da trpe konsekvence zbog zaštite plagijatora i pokušaja zataškavanja ovog slučaja. Na koncu, sam Siniša Mali morao bi da podnese ostavku na mesto gradonačelnika Beograda i na ostale javne funkcije koje obavlja, kao i da se javno izvini autorima čija je autorska dela zloupotrebio. Ako Mali ipak, uprkos svemu, i dalje smatra da ima kredibilitet da obavlja jednu od ključnih političkih funkcija u Srbiji, predsednik Vlade Aleksandar Vučić zna šta mu je činiti ukoliko zaista, kako je naveo u svom ekspozeu, ne želi da toleriše diplome sumnjivog kvaliteta.

Peščanik.net, 08.09.2014.

PLAGIJATI