Mural Guinardó Barcelona, Game Over
Mural Guinardó Barcelona, Game Over

Da je Siniša Mali veliki plagijator potvrdio je, sada i zvanično, urednik časopisa Organization and Management koji je povukao članak čiji je koautor Mali. U obrazloženju o povlačenju rada, izdavač navodi sledeće:

“Urednici i izdavač sa žaljenjem konstatuju da su određeni pasusi u članku Siniše Malog, Slađane Barjaktarović Rakočević i Georgija Savoiu Value Creation Through Restructuring – Key Value Drivers and Value Creation Models gotovo identični doktorskoj tezi Stifanosa Hailemariama (Corporate Value Creation, Governance Privatisation: Restructuring and Managing Enterprises in Transition – The Case of Eritrera; Univerzitet Groningen, 2001). Urednik poništava dati članak.

Potpisano:

Szymon Cyfert, prof. dr – Poznanski univerzitet ekonomije

Glavni urednik (žurnala Organization and Management – prim.aut)” (Organization and Management, str. 109)

Retraction-Note

Drugim rečima, jedan od dva naučna rada na osnovu kojih je Siniša Mali stekao pravo da brani svoj doktorski rad – proglašen je plagijatom, pa se, uz činjenicu da nijedan od dva rada nije objavljen u naučnom časopisu sa SCI liste – što je, kako pokret Spasimo nauku konstatuje, obavezan uslov da bi se kandidatu odobrila odbrana doktorata, ispostavlja još i da od dva navedena članka jedan – više ne postoji.

Koautorka plagiranog članka je i Slađana Barjaktarović-Rakočević, profesorka FON-a i članica komisije za odbranu doktorske disertacije Siniše Malog. To znači da je, pored samog doktorskog kandidata, i jedna profesorka Beogradskog univerziteta uhvaćena u plagijatu.

Povučeni članak Siniše Malog sadrži plagijate iz doktorske disertacije pomenutog Stifanosa Hailemariama sa Univerziteta Groningen. Podsećamo, prof. Karapandža prvi je izneo sumnje da disertacija Malog sadrži plagijate iz istog tog doktorata, samo u mnogo većoj meri nego što je slučaj sa naučnim člankom.

Umesto zaključka nameće se pitanje: kako je moguće da FON ili Beogradski univerzitet još uvek nisu oduzeli doktorat Siniši Malom, kada on sadrži neuporedivo veći broj plagijata od samog članka koji je uredništvo časopisa Organization and Management povuklo i proglasilo ništavnim?

Retraction Note PDF

Peščanik.net, 20.01.2015.

Srodni linkovi:

Natalija Miletić – Dean Martić & The Rat Pack

Grupa autora / Spasimo nauku – Kako je FON priznao plagijate Malog

PLAGIJATI