Mrzeo sam policiju pre nego što je to bilo kul, foto: Peščanik
Mrzeo sam policiju pre nego što je to bilo kul, foto: Peščanik

Družio sam se u toku poslednjih četrdeset godina sa filozofima i sociolozima koji su bili predmet interesovanja i profesionalne obrade političke policije. Među njima sam sretao i politikologe i pravnike, koji su prekoračivali normativni karakter svojih disciplina i time postajali zanimljivi za tajnu policiju.

Danas (28.06.2022) imam elektronsku sednicu Izbornog veća Filozofskog fakulteta.

Juče sam poslao primedbe na predlog Odeljenja za filozofiju, u formi predloga dekana Filozofskog fakulteta, da se pokrene postupak za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Opšta filozofija sa težištem istraživanja na savremenoj filozofiji 19, 20. i 21. veka – analitička filozofija.

Ova diskusija nije učinjena dostupnom članicama i članovima Izbornog veća Filozofskog fakulteta na uobičajen način, objavljivanjem na sajtu Fakulteta. Stoga sam danas elektronskom poštom poslao drugi prilog diskusiji redovnim profesorima na ovom fakultetu.

Pošto vidim javni interes u ovoj stvari, koristim prava koja mi daju odredbe iz članova 4 i 35 Etičkog kodeksa Univerziteta u Beogradu i oba moja priloga diskusiji šaljem Peščaniku.

***

Poštovane koleginice i kolege,

Ne shvatam zašto nije otvorena mogućnost za diskusiju povodom sutrašnje elektronske sednice Izbornog veća.

U nekoliko navrata nisam reagovao na predloge i izbore članova komisija veća Filozofskog fakulteta, koji dolaze sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i sa Fakulteta bezbednosti.

Upoznat sam sa tim da su oba pomenuta fakulteta članovi Univerziteta u Beogradu.

Upoznat sam i sa tim da kao ne-pravoslavac ne bih mogao da upišem studije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu.

Na osnovu proučavanja radova i posmatranja karijera profesora Fakulteta bezbednosti uveren sam da taj fakultet obrazuje kadrove koji profesionalno nadziru, kanališu i ograničavaju mišljenje i delovanje naučnika, filozofa i drugih stvaralaca. U najkraćem, mislim da se na oba pomenuta fakulteta razvija praktično-tehničko i društveno-integrativno znanje koje ometa razvoj funkcije naučnog znanja kao pogleda na svet na korist onih koji nisu vlasnici ni moćnici.

Drugim rečima, u tim fakultetima pre vidim svojevrsnu policiju misli nego ustanove u kojima se razvija racionalno-iskustveno znanje na korist ugnjetenih i eksploatisanih.

Stoga mi savest i uverenje ne dopuštaju da glasam za predlog sadržan u tački B.

Prilažem link ka zvaničnoj prezentaciji dosadašnjih dekana Fakulteta bezbednosti.

S poštovanjem,

Vladimir Ilić

***

Poštovane koleginice i kolege,

Moj jučerašnji prilog diskusiji povodom dekanovog Predloga za današnju elektronsku sednicu Izbornog veća ne objavljuje se u materijalima za sednicu.

Doktorsku disertaciju je predloženi član komisije pod tačkom B, prof. dr Milenko Bodin, odbranio na Fakultetu bezbednosti, pod nazivom „Teorijske osnove menadžmenta nacionalne bezbednosti“. Na vama je da procenite da li ga ovo kvalifikuje za ulazak u komisiju za izbor u najviše zvanje na studijskoj grupi za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

S poštovanjem,

Vladimir Ilić

Napomena

28. juna u 12.14, četrdeset šest minuta pre elektronske sednice Izbornog veća, obavešten sam da je „moja diskusija“ priložena materijalu za sednicu. Odnosno, stavljena je na sajt Filozofskog fakulteta.

Peščanik.net, 29.06.2022.

RAZGOVOR O OBRAZOVANJU