Samo zaposleni, foto: Peščanik
Samo zaposleni, foto: Peščanik

Kako redakcija Srpskog tabloida saznaje Siniša Mali je doktorirao na Novom bogoslovskom fakultetu. Mentor je bio gospod Aleksandar Vučić, a komisiju za odbranu doktorata su činili patrijarh Irinej, general Vulin i doktor Stefanović. Naziv disertacije koju je kandidat Mali uspešno odbranio je: Trgovina ordenjem kao model izlaska na tržište Srpske poslovne crkve. Novopečeni doktor je, u znak zahvalnosti, mentoru i članovima komisije uručio simbolične poklone. Gospodu Aleksandru Vučiću je poklonio ogledalo, a generalu Vulinu je dao vodeni pištolj. Doktoru Stefanoviću je uručio vaučer za igraonicu u Sava centru, a patrijarh Irinej je dobio automobil marke Rols Rojs.

Umesto slike polugole starlete, kakva obično prati udarne vesti u Srpskom tabloidu, ovoga puta dajemo sledeće razgolićivanje:

Etički odbor Beogradskog univerziteta je u julu, indirektno preko FON-a, tražio od Stručne komisije FON-a, kao svojevrsnog veštaka, pojašnjenja i odgovor na pitanje da li je doktorat Siniše Malog plagijat ili ne. FON je na tu temu trebalo da donese samo odluku o tome da li usvaja novi izveštaj Stručne komisije, a ne da svojom odlukom presuđuje da li je u pitanju plagijat, jer mu to nije ni traženo. U prilog ovakvom tumačenju ide i to što je od strane FON-a Odboru predložena direktna komunikacija sa Stručnom komisijom. Iz ovih razloga, od strane Univerziteta, a u toku trajanja blokade rektorata, nije bio predviđen rok za žalbe na odluku FON-a, a o čemu se poslednjih nekoliko dana diskutuje u javnosti. Zato je za krajnji datum donošenja odluke o doktoratu Siniše Malog određen 4. novembar.

Etički odbor nije drugima delegirao pravo na odlučivanje, već je hteo samo da se sakrije iza mišljenja veštaka, znajući da je odlučivanje na njemu. Da je Odbor tražio da FON, kao prvostepeni sud, donese presudu o doktoratu Siniše Malog, on ne bi tražio da mu se dostave odgovori, pojašnjenja ili bilo šta. Na takvu presuđujuću odluku bi, naravno, postojalo pravo na žalbu, za razliku od odluke o tome da se prihvata izveštaj Stručne komisije na koju je besmisleno ulagati žalbu. Svojom odlukom o prihvatanju izveštaja Stručne komisije FON je jedino trebalo da konstatuje da smatra da je ona dobro odradila svoj posao, odnosno da angažuje drugu ako smatra da ova to nije dobro odradila, pa da njen izveštaj, ako je kvalitetan, svojim rešenjem prihvati i zatim prosledi Odboru. Naravno, s obzirom na to da je FON čekao poslednji minut, angažovanje nove komisije nije bilo izvodivo, a nakon blokade rektorata i osude javnosti njegovih prethodnih činjenja i nečinjenja, FON više nije smeo da usvaja notorna zataškavanja afere Stručne komisije. Zato je doneo poznatu odluku koja je sve samo ne važna za dalji proces. Ona je značajna samo zato što pokazuje da je FON, po prvi put, imao hrabrosti da uradi nešto što ne ide u prilog Siniši Malom, ali ta odluka nema nikakvu težinu za dalji razvoj procesa, pogotovo kada se posmatra u odnosu na dokazni materijal koji je ponudio gospodin Karapandža.

Predsednik Etičkog odbora je vrsni pravnik i svakako zna kada je dozvoljena žalba. On nije prevideo da treba da se ostavi rok za žalbu, on je znao da za ono što je traženo od FON-a ne treba uračunati i tih 15 dana. Kada je Etički odbor saznao da nije dobio ono što je tražio, nego nešto što mu ni za šta ne treba (mada mu ni pojašnjenja nisu bila potrebna), on je morao to rešenje FON-a da odbaci smatrajući ga beskorisnim i irelevantnim, i da odmah donese adekvatnu odluku. Time što je odlučio da čeka istek roka za žalbe, Etički odbor je sebe stavio u podređeni položaj u odnosu na FON. Pored toga što je ćutke prešao preko nepostupanja FON-a prema nalogu koji mu je uputio, Etički odbor je dozvolio da FON diktira Odboru kako da postupa dalje. Predsednik Odbora, prihvatanjem mišljenja da je neophodno čekati istek žalbenog roka, dodatno je devalvirao već kompromitovani Odbor.

Treba se setiti da je u julu Odbor tražio pojašnjenja od FON-a iako mu nisu bila potrebna, jer je sve jasno da jasnije ne može biti. To je urađeno sa ciljem nezameranja i podilaženja vladajućoj garnituri, a kao rešenje je osmišljeno na Univerzitetu nekoliko nedelja pre nego što je Odbor započeo proces razmatranja žalbi na doktorat Siniše Malog. (To mi je direktno rekla osoba koja je neposredno učestvovala u pripremanju tog rešenja, a koja se nalazi u rukovodstvu Univerziteta.) Usled straha od vlasti i želje da joj se ne zamere, članovi Odbora u julu nisu hteli da se suoče sa dokazima koje je prikupio gospodin Karapandža. Da su to uradili, morali bi sporni doktorat momentalno da proglase plagijatom. Zato su odgovornost prebacili na FON, pokušavajući da se iza njega sakriju ako se vlast, na kraju, obruši na njih. Obraćanjem FON-u Odbor je kupio vreme koje je vladajućoj garnituri pružilo mogućnost da interveniše u pravcu zataškavanja afere. Vladajućoj garnituri je otvoren prostor da podmićivanjem ili pretnjama, kakve smo od strane naših kolega doživeli Danilo Potparić i ja, utiče na ishod glasanja u Odboru. Posle najnovije odluke FON-a, Etički odbor je dobio priliku da još dve nedelje nastavi da beži od donošenja odluke i to je, naravno, i iskoristio.

S obzirom na to da Etički odbor nije dobio traženo pojašnjenje sada se nalazi u goroj situaciji nego što je bio u julu. Ako u Odboru tvrde da im zaista nije bilo jasno da li je u pitanju plagijat ili ne, pa da su zato tražili pojašnjenja od Stručne komisije, onda nemaju osnova da sada kažu kako je stvar jasnija. U ovom slučaju moraju opet da se obrate FON-u ili možda nekom desetom ko bi im razjasnio stvar. Ako se nikome ne obrate, nego donesu odluku na osnovu Karapandžinih dokaza, kako mogu da opravdaju julsko obraćanje FON-u kad se, od tada, ni doktorat ni dokazi da je on plagijat nisu promenili.

Ignorisanje dokaza, prebacivanje odgovornosti i podilaženje vlastima dovelo je članove Etičkog odbora tu gde jesu. Ali, dovelo je i Univerzitet tu gde jeste. Verovatno više niko nije siguran u to kako će Etički odbor postupiti 22. novembra. Igranka koja je na Univerzitetu osmišljena pre nekoliko meseci u dobroj meri je razbijena blokadom rektorata. Zahvaljujući grupi fenomenalnih studenata, muljatori na Univerzitetu teško da su u poziciji da mogu da tvrde da sve konce drže u svojim rukama. Ipak, pitanje je da li su muljatori zbog blokade rektorata zaista prestali da muljaju ili se samo deklarativno zalažu za pravično i pošteno suđenje.

Toliko što se tiče pornografije.

Novinari Srpskog tabloida ekskluzivno su saznali da je Siniša Mali doktorsku disertaciju branio na Novom bogoslovskom fakultetu bez prisustva javnosti. Razlog za to je bezbednosne prirode, a saznajemo da je povezan sa pretećom porukom koju su mentor i članovi komisije dobili od anonimnog pošiljaoca iz Visbadena.

U sutrašnjem izdanju Srpskog tabloida čitajte ekskluzivni intervju sa mentorom Aleksandrom Vučićem u kojem on prvi put otkriva kako je Siniši Malom izdiktirao deset teza koje su bile polazna osnova za pisanje doktorata. U rubrici Šokantno sutra ćete moći da vidite ekskluzivnu fotografiju stranice doktorata Siniše Malog na kojoj su ovih deset teza uredno i pošteno navedene kao ključne pri izradi doktorata. Čitajte Srpski tabloid!

Slobodan Prvanović sa Instituta za fiziku 15.7.2019. podneo je ostavku u Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu.

Peščanik.net, 12.11.2019.

PLAGIJATI