Danilo Ćurčić

District prison Negotin

Nemačka ima vladavinu prava. Što mi da nemamo?

Predsednik republike je nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost najavio nove mere protiv kriminala i uvođenje doživotne kazne zatvora za „najteža krivična dela“ u Srbiji.

lišće

Iskopajte sebi grob

Možda je najbolja ilustracija ponižavanja korisnika novčane socijalne pomoći ona iz Rekovca, gde lokalni centar za socijalni rad navodi da korisnici „kopaju rake“ za preminule bivše korisnike ovog centra.

Tiho, tiše…

U Kraljevu se ovih dana odigrava jedna od bednijih epizoda udara socijalne pravde po glavi stanovnika, koja će verovatno dovesti do iseljenja 33 porodice interno raseljenih ljudi sa Kosova.

Samo da se ne mešaju

„Treba imati petlju pa biti takav gad“, napisao je Džordž Orvel u „Putu za Vigan“ o jednom svom političkom neistomišljeniku. Možda je ova rečenica i najbolja reakcija na ono što smo videli u Šidu.

Pravilo, a ne izuzetak

Air Serbia odbija da prihvati da je napravila grešku, odbija da se izvini i na kraju – pritiska roditelje zbog njihove najave da će potražiti zaštitu na sudu. Ti pritisci kompanije takođe su u suprotnosti sa odredbama Zakona.

San o vodi

VIDEO i transkript, o životu beogradskih Roma govore Amela Beriša, Škurta Mustafović, Jovana Vuković i Danilo Ćurčić. Autorka emisije Iva Martinović.

Zna se ko ovde voli da krade

Uvođenje čuvara kontejnera pokazuje nameru da se siromaštvo kriminalizuje, a ljudi koji žive na ivici egzistencije isteraju dalje na marginu, kako svojim siromaštvom ne bi narušavali pristojan gradski život.

Kolači na aeromitingu

Jedini rat koji vodimo je onaj protiv sveopšteg siromaštva i zatiranja poslednjih tragova socijalne države. I sasvim je jasno da se on niti vodi niti dobija kupovinom lovačkih aviona.

Šta smo ono imali

Kolika je cena dugo najavljivanog srpskog ekonomskog tigra možemo da saznamo iz sažetka Programa Vlade Republike Srbije, koji je Aleksandar Vučić predstavio u Narodnoj skupštini.

Sneg nas ove godine nije iznenadio

Ustavni sud Srbije već 15 meseci odlučuje o ustavnosti prinudnog rada, dok mu oni koje treba da zaštiti čiste sneg ispred zgrade.

Maj je odavno prošao

Počeo je sastanak Komiteta ministara Saveta Evrope na kome će se ponovo razmatrati neizvršenje obaveza Republike Srbije iz presude u predmetu Zorica Jovanović, u vezi sa nestalim bebama.

„Ako se ukaže potreba…“

Dobili smo Nacrt zakona o nestalim bebama, koji ni na koji način neće dovesti do utvrđivanja istine o pojedinačnim slučajevima nestalih beba u Srbiji. Javna rasprava je otvorena do 20. septembra.

Shiny happy people

Stanovnicima naselja Grmeč u Zemunu stiglo je rešenje po kome treba sami da sruše svoje kuće – za jedan dan – pod pretnjom prinudnog izvršenja na njihov teret. Žalba ne odlaže izvršenje.

Porez na siromaštvo

Samo devet reči dovoljno je da iz zemlje u kojoj nema poreza na siromaštvo Srbija sklizne u zemlju koja je oporezovala socijalno i stanovanje izbeglica, odnosno svoje socijalno najugroženije građane.

Predlog zakona o nestalim bebama

Rok koji je sud u Strazburu postavio državi Srbiji da reši ovaj slučaj istekao je 9. septembra. Vesna Rakić-Vodinelić i Danilo Ćurčić su u ime porodica nestalih beba predložili model zakona koji bi omogućio uspešnu istragu.