Fotografije čitateljki, Miljana Radivojević, East London street art
Fotografije čitateljki, Miljana Radivojević, East London street art

Automat Kalašnjikov je idealan instrument dijaloga. Sprava koja isključuje sve suvišno.

Korišćenjem kratkih replika, jednim šaržerom može biti rešena sudbina pet ili šest diskusija. Dva šaržera spojena izolir trakom i nešto rezervne municije, dovoljni su za rešavanje svih ideoloških nesuglasica na površini do jednog hektara.

Naravno, reći ćete: minobacač je bolji. Ali nije. Jeste on dobar, ali mu je efikasnost slabija. Dok jednu ispaljenu granatu zameniš drugom, oni još svašta mogu da nacrtaju. Nemojte ni pokušavati da me ubedite: samo AK-74 i zbogom oponenti.

Mada, i to su samo polovične mere. Krajnje je vreme da od nevernika nabavimo nešto malo termonuklearnog naoružanja i jednom za svagda se dogovorimo sa celim čovečanstvom. I tada više niko, ama baš niko i što je glavno, više nikada neće nacrtati proroka Muhameda.

O tome da li neko ima pravo da okalja ime Alaha više neće biti ni govora.

Čak neće biti nikoga ko bi mogao da se seti ko je to.

A dotle naravno, samo kalašnjikov – najvažniji doprinos otadžbine Lava Tolstoja u sferi komunikacija.

Beseder.ru, 12.01.2015.

Prevod s ruskog Haim Moreno

Peščanik.net, 14.01.2015.

NAŠ TERORIZAM