Foto: Ivana Tutunović Karić
Foto: Ivana Tutunović Karić

Kruži snimak jednog ispita u instituciji poznatoj kao Pravosudna akademija.

U vreme prvog izdanja ustavnih amandmana 2018. ova institucija je imala izraženu ambiciju da postane tzv. ustavna kategorija, imala je ili i sad ima svoj alumni, neformalnu lobi grupu, a ovaj je opet imao svoju nevladinu, a ipak vladinu organizaciju, a ta je opet bitno uticala na prvu verziju ustavnih amandmana… Baš kao u pričici o čupanju nepokorne repe.

Amandmani, u neznatno boljoj verziji od prvobitne usvojeni su, advokat i uopšte omnipotentni pravnik Vladimir Đukanović je proglasio nezavisno pravosuđe kao odmetnuto od suverene skupšinske i njegove kontrole i krenuo u prevenciju štete po svoje znamenite klijente.

I?

Niti je nezavisno, niti je odmetnuto. U stvarnosti nije se promenilo ništa, baš ništa, izuzev što su stvari nešto gore, uprkos hrabrim iskoracima dveju javnih tužiteljki.

Pravosudna akademija je takođe ostala ista institucija sa ambicijama, a bez supstance.

Novo je, ipak to što je snimak jednog ispita na Akademiji dospeo u javnost. I sada postoji dokaz o koruptivnoj crvotočnosti Akademije, a o toj se dugo govorka. Iako tamo predaju i ispituju sudije i tužioci, do sada je sve ostalo na govorkanju.

A onda je snimljen govor.

U prvom planu poluokrenut gledalištu je kandidat. S lica, u drugom planu vidimo ispitnu komisiju. Jedini glas koji se jasno čuje, glas je Tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića, koji kazuje da su odgovori kandidata od reči do reči identični tekstu koji pripada komisiji, da je zajedno sa koleginicom tužiteljkom poredio taj tekst sa odgovorima kandidata i da je utvrdio identitet odgovora i teksta, da on u tome neće da učestvuje i da je dobro što je ispit snimljen.

Neće u tome da učestvuje?

Razume se, najmanje što se od javnog tužioca očekuje jeste da ne učestvuje u izvršenju mogućeg krivičnog dela. Međutim, ovoga puta će morati da učestvuje u razotkrivanju dela i njegovih počinilaca, kojih s obzirom na okolnosti, ima više.

Izvesno je iz snimka da Nenadić sumnja u to da je kandidat privilegovan time što je unapred dobio pitanja i odgovore, tj. da je ispit „provaljen“, da je farsa, da je, kratko rečeno, neposredno prisustvovao nastanku osnova sumnje da je izvršeno krivično delo i da se jedan deo bića tog krivičnog dela odvijao pred njegovim tužilačkim očima i ušima.

Najmanje što mora da učini tužilac Nenadić jeste da podnese krivičnu prijavu. On će znati da li protiv nepoznatog izvršioca ili, pak, protiv poznatih – njemu kao predavaču i članu ispitne komisije Akademije. Poznato mu je i koji su građani u prilici da pruže informacije nadležnom javnom tužiocu – od kandidata preko uprave Akademije, članova ispitne komisije, među kojima samo njegov glas odbija da učestvuje u „ovome“.

O ovom snimku pišem i zato da bih pomogla tužiocu Nenadiću i nadležnom javnom tužiocu da „ovo“ svestrano i savesno rasvetle. Govorka se, a ja ću javno reći uz uobičajene rizike koje nosi pretvaranje govorkanja u govor – kandidat je navodno rođak direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u srcu tame tj. Vlade, pri samom Ministarstvu pravde.

Peščanik.net, 15.09.2023.

Srodni linkovi:

Sofija Mandić – Sporazum o priznanju

Vesna Rakić Vodinelić – Pristojnost ćutanja

Rodoljub Šabić – Snimak mizerije

Vesna Rakić Vodinelić – Pripreme za izbor javnih tužilaca – institucionalne i vaninstitucionalne

REFORMA PRAVOSUĐA

The following two tabs change content below.
Vesna Rakić Vodinelić, beogradska pravnica, 1975-1998. predaje na državnom pravnom fakultetu u Beogradu, gde kao vanredna profesorka dobija otkaz posle donošenja restriktivnog Zakona o univerzitetu i dolaska Olivera Antića za dekana. Od 1987. članica Svetskog udruženja za procesno pravo. 1998-1999. pravna savetnica Alternativne akademske obrazovne mreže (AAOM). 1999-2001. rukovodi ekspertskom grupom za reformu pravosuđa Crne Gore. Od 2001. direktorka Instituta za uporedno pravo. Od 2002. redovna profesorka Pravnog fakulteta UNION, koji osniva sa nekoliko profesora izbačenih sa državnog fakulteta. Od 2007. članica Komisije Saveta Evrope za borbu protiv rasne diskriminacije i netolerancije. Aktivizam: ljudska prava, nezavisnost pravosuđa. Politički angažman: 1992-2004. Građanski savez Srbije (GSS), 2004-2007. frakcija GSS-a ’11 decembar’, od 2013. bila je predsednica Saveta Nove stranke, a ostavku na taj položaj podnela je u aprilu 2018, zbog neuspeha na beogradskim izborima. Dobitnica nagrade „Osvajanje slobode“ za 2020. godinu.

Latest posts by Vesna Rakić Vodinelić (see all)