Fotografije čitateljki, Slavica Miletić

Fotografije čitateljki, Slavica Miletić

U skladu sa zakonom o informisanju objavljujemo odgovor punomoćnika Olivere Vuković, direktorke Secons-a, Danila Vukovića, Slobodana Cvejića i Marije Babović, u vezi sa tekstom Vladimira Ilića objavljenim na našem sajtu:

U skladu sa odredbama člana 83 Zakona o javnom informisanju i medijima (“Sl. glasnik RS”, br. 83/2014 i 58/2015) koje se odnose na pravo na objavljivanje odgovora na informaciju, zahtevamo da ovaj odgovor objavite bez odlaganja, neposredno nakon njegovog prijema, na istom delu medija, u istoj rubrici, te u okviru iste internet stranice na kojoj ste objavili netačne i nepotpune informacije koje se tiču naših klijenata. Sporne informacije su objavljene dana 5. jula 2016. godine u okviru medija „Peščanik“ koji se distribuira putem internet stranice www.pescanik.net, i to u tekstu koji nosi naslov: Sociolog i plagijat, autora Vladimira Ilića.

O D G O V O R

U mediju Peščanik koji se distribuira putem internet stranice www.pescanik.net, u okviru teksta Sociolog i plagijat, autora Vladimira Ilića objavljene su neistinite i nepotpune informacije:

  • da je docent Danilo Vuković autor knjige „Komparativna analiza uloge civilnog društva u pružanju usluga socijalne zaštite na Zapadnom Balkanu”;
  • da se knjiga „Komparativna analiza uloge civilnog društva u pružanju usluga socijalne zaštite na Zapadnom Balkanu” „na službenom sajtu Pravnog fakulteta vodi kao autorsko delo docenta Danila Vukovića.“;
  • da postoji „prikrivanje plagijata“ i to u „činovima“;

Ovim odgovorom se ukazuje na to:

  • da publikacija „Komparativna analiza uloge civilnog društva u pružanju usluga socijalne zaštite na Zapadnom Balkanu” nije autorsko delo docenta dr Danila Vukovića, već Secons – grupe za razvojnu inicijativu, grupe sociologa, sociološkinja, društvenih naučnika/ca i istraživača/ica, što je uočljivo i iz podataka o katalogizaciji pomenute publikacije. U izradi pomenute studije i svih materijala koji su služili za izradu pomenute studije zajednički su učestvovali prof. dr Slobodan Cvejić, docent dr Danilo Vuković i Olivera Vuković, kao i drugi saradnici Secons-a.
  • da na službenoj internet stranici Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nije ni na koji način navedeno da je docent dr Danilo Vuković autor publikacije „Komparativna analiza uloge civilnog društva u pružanju usluga socijalne zaštite na Zapadnom Balkanu”, već je publikacija pomenuta u sekciji Primenjena istraživanja i analize javnih politika“. Budući da je docent dr Danilo Vuković u okviru tima Secons-a učestvovao u izradi publikacije, tako je i navedeno da je bio deo tog istraživanja. Dakle, autorstvo docenta dr Danila Vukovića nad pomenutom publikacijom se nigde ne spominje, čak naprotiv, kada se otvori link koji vodi ka publikaciji sa internet stranice Pravnog fakulteta (http://bit.ly/29noxcf), na stranici 2 se u podacima o publikaciji izričito navodi da je autor: Secons, ne bilo ko od individualnih učesnika u istraživanju;
  • Na osnovu iznetog jasno je da ne postoji plagiranje bilo kakvog autorskog dela dr docenta Danila Vukovića, samim tim ne može ni da bude prikrivanja takvog plagiranja, kao i da su sve tvrdnje o plagijatu koje se provlače kroz čitav sporni tekst potpuno netačne a istovremeno čine polaznu premisu autora teksta.

Molim Vas da uvažite naš zahtev i odgovor objavite bez odlaganja, na način predviđen citiranim odredbama Zakona o javnom informisanju i medijima.

Miloš Stojković
advokat | attorney at law

ŽIVKOVIĆ|SAMARDŽIĆ

Peščanik.net, 04.08.2016.

Srodni linkovi:

MASA – Nečastivi u Masi

MASA – Povodom kandidature za REM

Ognjen Radonjić – Puno sreće g-dine Cvejiću

Slobodan Cvejić – Demanti

Ognjen Radonjić – Otvoreno pismo Mreži akademske solidarnosti

Vladimir Ilić – Naprednjaci i još jedan slučaj plagijata

Vladimir Ilić – V.d. dekana Filozofskog fakulteta učestvuje u prikrivanju plagijata

Dejan Ilić – Kratak komentar na demanti

Milan R. Vukićević – Moja razmišljanja o plagijatima i izborima profesora

Milan Vukomanović – Malo zataškavanje među prijateljima

Vesna Pešić – O uzrocima masovnih plagijata

Vladimir Vuletić – Malo ubistvo među prijateljima ili zloupotreba pojma plagijat

Vladimir Ilić – Sociolog i plagijat

PLAGIJATI