Autor Ernest Zacharevic, Vilnus, Litvanija, foto: Edgaras Buiko, Street Art Utopia
Autor Ernest Zacharevic, Vilnus, Litvanija, foto: Edgaras Buiko, Street Art Utopia

Sticajem još uvek nerazjašnjenih okolnosti, sajt Peščanika oboren je u junu ove godine, baš nakon objavljivanja analize trojice naših naučnika, koji su izneli dokaze o plagijatima ministra unutrašnjih poslova Nebojša Stefanovića. Sajt je danima bio nedostupan, a dobro organizovani napadi nastavili su se i u narednim mesecima. Vinovnici ovog krivičnog dela i napada na slobodu medija još uvek nisu pronađeni i kažnjeni.

Iako u očiglednom sukobu interesa, ministar Stefanović lično se zauzeo za što hitnije pronalaženje počinioca. Upitan o toku istrage, ministar je rekao da se na otkrivanju napadača na Peščanik intenzivno radi, ali ono što usporava istragu je iščekivanje operativnih podataka inostranih službi o IP adresama sa kojih su napadi sprovedeni (Stav Srbije – TV Prva, 14.09.2014):

U prvom napadu smo otkrili sve zemlje i sve IP adrese sa kojih je došao napad. Ja na žalost ne mogu da odem u Veliku Britaniju, Kanadu ili Ameriku i da im kažem sada morate u roku od 15 minuta da mi kažete ko su ovi i da idete da ih pohapsite. Ja sam ih molio, upućivao dopise i urgencije preko našeg Interpola. Mi smo tim zemljama poslali zvaničan zahtev, oni naravno moraju da imaju odluke svojih sudova da nam dozvole uvid u to, da sudovi najpre dozvole njihovim istražnim organima da izvrše istragu, da njihovi istražni organi to završe i da nam onda pošalju kome pripadaju te IP adrese. Ja čekam taj odgovor. Dakle, voleo bih da imam moć van okvira ove zemlje i da mogu da ubrzam i naredim hitriju, ili bržu istragu i voleo bih ako neko smatra da možemo da uradimo više od ovoga, evo, da kažu ljudi iz Peščanika šta je to što policija nije uradila, a da može da uradi?

Uprkos dokazima Peščanika da su hakerski napadi došli i sa domaćih adresa, koje su predate nadležnim institucijama, i uprkos zdravom razumu koji ukazuje na to da iza ove cenzure stoje oni kojima nije odgovaralo da se istina o plagijatima čuje, Stefanović je nedostatak napretka i sporost u istrazi pripisao nemogućnosti da ubrza policije širom sveta. Ovakvu tvrdnju ponovio je i predsednik Vlade Aleksandar Vučić (Danas, 24.10.2014):

Ja sam bio jako neprijatno iznenađen kad se to desilo… Čekamo da dobijemo odgovore iz tih zemalja sa čijih servera je došlo. U svakom slučaju, to je jedna od stvari koja mora da se ispita do kraja i tome veoma ozbiljno pristupamo. Ne moram da se slažem sa onim o čemu Peščanik piše, ali tome moramo da pristupimo ozbiljno.

Ali Stefanović i Vučić ovde ne govore istinu. Njih su, naime, demantovale britanska i kanadska policija koje je sam ministar nabrojao kao aktere sa kojima srpska policija sarađuje. Njihova odeljenja za visoko-tehnološki kriminal (National Crime Agency – National Cyber Crime Unit, Velika Britanija; Royal Canadian Mounted Police – Integrated Technological Crime Unit, Kanada) su potvrdila da nikada nisu dobila bilo kakav zahtev srpske policije u vezi sa obaranjem Peščanika.

Na pitanje Da li je Vaša jedinica primila bilo kakav zahtev Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (u periodu od juna do septembra 2014.) u vezi sa napadima na online portal Peščanik u junu i/ili avgustu 2014.?, obe jedinice su odgovorile – odrično. Dakle, strane policije demantuju da su dobile bilo kakav zahtev za istragu o hakerskim napadima i, suprotno tvrdnjama Stefanovića i Vučića, oba odeljenja za borbu protiv cyber kriminala potvrdila su da ni na koji način nisu uključena u rešavanje slučaja Peščanik.

Uprava kriminalističke policije MUP-a RS takođe je odbila da, po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, odgovori kojim stranim službama je poslat zahtev za razmenu operativnih podataka, kada je on poslat i koje službe su na zahtev odgovorile. Obrazlažući ovakvu odluku, Uprava navodi da bi otkrivanje ovih podataka ugrozilo, omelo ili otežalo sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela. S druge strane, sam ministar Stefanović (Stav Srbije – TV Prva, 14.09.2014), kao i načelnik Odeljenja za visokotehnološki kriminal Saša Živanović (Blic, 25.06.2014), javno su imenovali države iz kojih su napadi došli. Ako je verovati Upravi kriminalističke policije, Stefanović i Živanović su time i sami ugrozili tok istrage i otkrivanje vinovnika napada na Peščanik, te bi shodno tome trebalo da odgovaraju.

I dok istraga tapka u mestu i ministar tvrdi da je jedina prepreka na putu otkrivanja pozadine napada na Peščanik komplikovana procedura razmene podataka, inostrane službe tvrde da ni na koji način nisu deo istrage MUP-a. Drugim rečima, ministar Stefanović već pola godine dezavuiše javnost i građane svojim tvrdnjama o obaranju Peščanika. Upravo tu se krije i odgovor na ministrovo pitanje šta je to što policija nije uradila, a da može da uradi?

Peščanik.net, 19.12.2014.

PLAGIJATI