Mario Kopić

Politički realizam

Hans Morgenthau je još polovinom prošlog vijeka utvrdio šest načela političkog realizma.

Krvarenje ljepote

Esej o Ivanu Fochtu: Naspram surove borbe za život, stoji sâm život, pun blagosti.

Enigma Blanchot

Za njega je Drugi svjetski rat bio un absolute, imenovan kada se izgovori Auschwitz ili Dachau.

Paul i Ingeborg

”Ko hoda na glavi, moje dame i gospodo, taj pod sobom ima nebo kao bezdan.”

Hannah i Ludwig

Bivstvovanje je samo sebi dovoljan razlog, dovoljno je sveto da ne treba nikakva dodatna posvećenja.

Aktivizam sjećanja

„Ne živimo samo od borbe i mržnje. Ne umiremo uvijek s oružjem u ruci. Postoji i nešto drugo.“

Levinas u Izraelu

Za njega je cionizam mogao biti samo ona politika iza koje stoji Božji zakon, etika.

Arendt i opća volja

Hannah Arendt po pitanju opće volje nije gajila nikakve iluzije – tu svako postaje svoj vlastiti krvnik.

Ostrvo očaja

Koje su to, kako kaže Đinđić, ”jednostavne tvrdnje” jugoslavenskog praxis-marksizma?

Savremena filozofija religije

Nije svaki vjernik teista, niti je pak svaki ateista bezvjernik. Bezvjernika u najdubljem smislu vjere gotovo i nema.

Misao trećeg milenijuma

Heidegger izvodi, za naše vrijeme, vrijeme trećeg milenijuma, krucijalnu razliku: razliku između božjeg i svetog.

Istina tragedije – tragedija istine

Ljubav prema istini razvija se kao mržnja prema neznanju. Zato se istina može uspostaviti u prljavštini mržnje. Čista istina jeste uprljana istina.

Obzorja mita

Mit ima vlastitu, od nauke neovisnu, strukturu. Zapravo nauka treba mit, a ne mit nauku.

Najgori pojam

Ukoliko se politički identitet, naglašavao je Đinđić, definira polazeći od kulture, treba očekivati porast nerješivih konflikata.

Užarena lava

Koselleck započinje refleksiju o istinitosti svojih sjećanja: „Postoje iskustva koja se kao užarena lava ulijevaju u tijelo i tamo se zgrušaju.“

Rousseauov pas

Nit misli možemo pričvrstiti i na vlastitu egzistenciju. To je činio Jean-Jacques Rousseau, rođen prije tačno tristo godina.

Strah od straha

Sloboda od straha – taj zahtjev ključ je i tajna zavodljivosti političke filozofije Judith Shklar.

Tekst i djelovanje

Ni u jednom zakonu nije opisan konkretan zločin i zato su, kafkijanski rečeno, vrata zakona za pojedinca načelno zatvorena.