Bol mističara

Samo religija koju u uslovima savremene pluralizacije i uzdrmanosti goni čežnja za jedinstvom i mirom, može izbjeći napast fundamentalizma i okamenjivanja.

Jaspersov san

Jaspers je čekao na Heideggerovo javno distanciranje od pokreta koji je nebrojenim ljudima nanio toliko zla. I nije ga dočekao.

Metron

Tamo gdje nema Boga (Zakona), ništa nije dozvoljeno, ne postoji Autoritet koji bi nešto zapovijedao ili zabranjivao.

Kantovac Bobby

Niko na Zapadu nije ispisao tako vehementne rečenice kao Lévinas o drugome, njegovoj ranjivosti i mojoj odgovornosti pred njim.

Pudingom o zid

Prikaz knjige razgovora sa Žil Delezom: Posvuda su mašine – mašina-organ je priključena na mašinu-izvor; jedna emitira flux, koji druga presijeca…

Ciklon Onfray

Predgovor knjizi Magnetizam sunčevih prekretnica, Zenica 2010. Bosanski prevod i originalno izdanje izlaze istovremeno.

Moral zla

S gledišta čovjeka kao živog bića prvo i najveće zlo jeste ubistvo. Sama smrt je nešto rđavo, ali nije zlo.