Politička šteta

Reakcija Vladimira Beljanskog na izjave Aleksandra Vučića o protestu advokata i predloženim izmenama zakona o notarima.

Volonteri

Razgovor Milice Jovanović sa dvoje mladih volontera u poplavama, govore: Jovana Netković i Nikola Gajić.