U najnovijem izveštaju Disability Rights International (DRI) i Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, pod naslovom „Zaboravljena deca Srbije“, govori se o zanemarivanju, nečovečnom postupanju i zlostavljanju u institucijama u kojima žive deca sa smetnjama u razvoju. Država na to ćuti. Govori Dragana Ćirić Milovanović, direktorka evropskih programa DRI. Razgovor vodi Svetlana Lukić.

Peščanik.net, 30.06.2021.

Srodni linkovi:

Lazar Stefanović – Darijina turneja

Lazar Stefanović – Problem pristupa ministarstva za socijalnu zaštitu podršci porodicama dece sa invaliditetom

LJUDI KOJI NESTAJU