Urban art, Rusija, ulaz u javnu biblioteku
Urban art, Rusija, ulaz u javnu biblioteku

Predsednik republike objavljuje naučne radove. Slični ispadi dešavali su se i drugim šefovima država. Neron se dokazivao kao umetnik, pesnik i rapsod. Imao je sklonosti ljubitelja, ne i stvarni talenat. Puna titula predsednika Ugande Idi Amin Dade bila je El hadž, feldmaršal, Pobednik svetskog imperijalizma i naročito Britanske Imperije, doktor.

U režimima harizme (čitaj: komunističkim) od šefa države očekivalo se da pruži doprinos teoriji, makar u vidu izdanja sabranih govora i članaka. Bilo mu je to potrebno za legitimisanje liderske pozicije i čak neophodno, ako nije imao neposredni revolucionarni ili ratni učinak.

Nacistima je važnija bila rasna čistoće vođe; demokratima narodna podrška. Zbog čega Njegova Ekscelencija želi da se dodatno legitimiše doktoratom, za koji se očito priprema?

Naši raniji ne odveć obdareni političari nisu za tim posezali. Vremena su se promenila. Kapitalizam izdržava zahvaljujući masovnoj proizvodnji. Sloter i Lesli pišu o akademskom kapitalizmu. Ridings pominje univerzitet u ruinama. Klark govori o preduzetničkom univerzitetu. Univerzitet kao Republika Uma pripada prošlosti.

Pa, dobro. Kapitalizam je iracionalan. A naši političari, kao protagonisti njegove lokalne verzije, još i više. Ipak, postoji tu i zrno racionalnosti, saobraženo okolnostima, Predsednik ne zna da li će njegova ili Vučićeva frakcija SNS-a posle izbornog poraza 2018. formirati vladu sa DS-om ili sa SNS-om. Kad se Vučić biračima razotkrije kao brbljivi lažljivac, Nikolić će uz svoju mrgodnost moći da mu protivstavi i sklepani nazovi-doktorat.

Sociolog sam. Moje je da zapažam i opisujem, možda i da objašnjavam. Ne da se zgražavam, niti da skandalizujem.

Pečanik.net, 21.02.2015.

PLAGIJATI