Foto: Peščanik

Nova desnica

Fašističke stranke iz međuratnog razdoblja javljale su se u vreme žestokih klasnih sukoba i konfrontacije kapitala i rada. Današnju desnicu proizvode upravo suprotni društveni uslovi.

Međunarodni sud pravde, foto: screenshot

Privremene mere

Međunarodni sud pravde nije mogao da naredi prekid vatre samo jednoj strani, ali je mogao da zahteva od Izraela da obustavi postupanje koje dovodi do masovnog stradanja civila u Gazi. To je i učinio.

Domicid

Razaranje više od jedne trećine zgrada u Gazi u izraelskoj kampanji bombardovanja Hamasa podstaklo je eksperte za međunarodno pravo da predlože uvođenje novog pravnog koncepta.