Sofija Mandić je rođena 1986. u Novom Sadu. Diplomirana je pravnica, posrednica u mirnom rešavanju sporova i aktivistkinja za ljudska prava. Radi u Centru za pravosudna istraživanja (CEPRIS), a prethodno je bila angažovana u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku i Nacionalnom demokratskom institutu. Generalna je sekretarka Peščanika, sa kojim sarađuje od 2007, kao učesnica u radijskim emisijama, a zatim i kao autorka tekstova. Autorka, koautorka i urednica je brojnih analiza o vladavini prava, stanju ljudskih prava u Srbiji i njihovoj perspektivi. Neke od skorašnjih su: Izbori pred Upravnim sudom 2022 – pregled postupanja i odluka (ur. CEPRIS, 2022), Izveštaj o javnosti rada Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca (CEPRIS, 2022), Sloboda izražavanja pred sudom (ur. SĆF, 2021-2022), Rad sudova tokom epidemije zarazne bolesti COVID-19 (OEBS, 2021), Ljudska prava u Srbiji (BCLJP, 2018-2021), Naša urušena prava (FES, 2019), Uslovi za izbor i napredovanje sudija i tužilaca u pravnom obrazovanju (CEPRIS, 2018), Skorašnji Ustav Srbije – rodna perspektiva (ŽPRS, 2017). Kao predstavnica civilnog društva učestvuje u procesu izrade komentara i mišljenja na izmene Ustava iz 2022, kao i zakona koji proizlaze iz ovih promena.

Foto: Neda Radulović-Viswanatha

Sporazum o priznanju

Krijući se iza floskula o regularnom procesu, direktor Pravosudne akademije je javnosti i potencijalnom tužiocu rekao sasvim dovoljno. Pre svega, priznao je svoju umešanost na više nivoa.

New normal

The attack on Predrag Vostinic looks like just one in a series of events that flourish in a culture of violence and a system of impunity. Such events have become common – they happen once a month…

Ilustracija: Lokalni front

Nova normalnost

Napad na Predraga Voštinića samo je jedan u nizu događaja koji cvetaju u kulturi nasilja i sistema nekažnjivosti. Nepristajanje je i dalje tu, ali iznenađenja više nema.

Foto: Predrag Trokicić

Anketna drama

Zbog čega su advokati doveli svoje klijente u zabludu uveravajući ih da će rad Anketnog odbora ugroziti sudske postupke, iako im je poznato da odbor i sud imaju sasvim različite zadatke?

Dizajn korica: Olivera Batajić Sretenović

Dve deklaracije

Analiza rasprave o Deklaraciji o Srebrenici iz knjige Sofije Mandić „U krugu negacije. Godine parlamentarnog (ne)suočavanja s lošom prošlošću – slučaj Srbija“ u izdanju Fabrike knjiga i forumZFD-a.

Foto: Predrag Trokicić

Valjevo i uzbuna

Pritvor Katarini Petrović je nakon burne reakcije javnosti ukinut. Zbog odsustva pravne zaštite uzbunjivača, građani su primorani da izađu na jedino mesto za sve zahteve – na ulicu.

Foto: Predrag Trokicić

Brisanje stvarnosti

Skupštinski transkripti su osnov političke odgovornosti za javno izrečenu reč i neprocenjiv istorijski izvor koji verno odslikava politički trenutak u društvu. Juče su falsifikovani.

Foto: Ivana Tutunović Karić

Nevezani razumom

Visoki savet tužilaštva po prvi put je primenio svoja nova izborna ovlašćenja. Već prvi izbor javnih tužilaca po novim pravilima doveo je do neverovatne situacije čak i za srpske uslove.

Make a committee

The national assembly voted on 8 so-called prominent legal experts, future members of the judicial councils. The remaining 7 will be elected through the so-called five-member committee.

Foto: Peščanik

One gorke suze posle

Tokom 2021. izrečeno je 12 odsto više sankcija maloletnicima u odnosu na 2020. Pritom, 90 odsto njih su dečaci. Šta se dešava sa našim dečacima? Niko nije pitao, nikoga nije zanimalo.

Foto: Predrag Trokicić

Napravi komisiju

Skupština je izabrala jednog od 8 istaknutih pravnika, budućih članova Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva. Preostalih 7 biraće novi ustavni mehanizam, tzv. petočlana komisija.

Pressure

The institutions are still silent about the case of two female deputy prosecutors who complained that they were removed from their departments and harassed by the High Public Prosecutor.

Foto: Peščanik

Svilen konac

Još uvek traje institucionalni muk o slučaju dve zamenice tužiteljki koje su se požalile da su profesionalno razmeštene i lično šikanirane od Višeg javnog tužioca u Beogradu Nenada Stefanovića.

Foto: Peščanik

Ko danas nije ovde

Govor održan na trećem protestu podrške zamenicama tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, sa pismom koje su Bojana Savović i Jasmina Paunović uputile okupljenim građanima.

Foto: Predrag Trokicić

Tužilački mrak

Dve zamenice javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu raspoređene su na druge poslove usred rukovođenja istragom zbog višemilionskih zloupotreba u javnom preduzeću EPS…

Bojana Savović

Završna reč

VIDEO i transkript – U skupštini je usvojen paket od 32 zakona, u kojem je i 5 važnih pravosudnih zakona. Govore Miodrag Majić, Bojana Savović, Jovana Spremo, Nemanja Nenadić i Sofija Mandić.

Foto: Adobe Stock

Mamac za poslušne

Pet pravosudnih zakona našlo se u skupštinskoj proceduri 36 sati nakon završetka javne rasprave, koja je bila lažirana tokom novogodišnjih praznika, na tajnim lokacijama, uz probranu publiku.

Foto: Peščanik

„Krvavi Božić“

Dvojica kosovskih Srba koji su nosili badnjak ranjeni su iz vozila u pokretu. Jedan od njih je dečak od 11 godina. Objavljeno je njegovo ime, a onda smo videli i snimak dečaka u bolnici.

Foto: Slavica Miletić

Devet iluzija

U stvarnosti skrojenoj za međunarodnu zajednicu, Skupština više ne bira sudije. U stvarnosti u kojoj će živeti građani, najvažnijim sudovima će još godinama upravljati ljudi od poverenja.

Zakoni ili opsene

Zakoni ili opsene

VIDEO i transkript – O promenama pravosudnih zakona govore Jelena Jerinić, profesorka na Unionu i poslanica Ne davimo Beograd, i Sofija Mandić iz Centra za pravosudna istraživanja.

Orlic’s reprimands

Rakic stood up and addressed the President of the Parliament Orlic and the ruling majority: “What children, exactly, are you concerned about? In the 1990s, you sent my classmates to war…”

Grafit: Prošlost dolazi

Orlić opominje

Rakić je ustala i obratila se poslanici SNS-a, Orliću i vladajućoj većini: „O kojoj deci vi brinete? Onoj koju ste izbacili iz vrtića u Pećincima? 90-ih ste u rat slali moje drugove iz školske klupe…“

Foto: Peščanik

Duh sa terase

Ministarka pravde nam je nakon završetka plenarne sednice Venecijanske komisije sa italijanske terase poručila da je ovo telo usvojilo pozitivno mišljenje o predlozima sudskih zakona.

Foto: Slavica Miletić

Sve bi kolaboriralo

Otkad je sa sednice partijskog organa odjeknuo navodni sastav nove vlade slušamo i čitamo analize njenih dometa. Serioznost je na nivou, kao da je vlada zaista izabrana prozivkom predsednika.