Vujo Ilić

Olovka na kojoj piše: sredstvo za promenu vlasti

Građani Srbije o izborima i bojkotu

Građani su podeljeni u vezi sa podrškom bojkota izbora. Bojkot podržava 26% ispitanika, protiv je 43%, nije sigurno 18%, a ostali ne znaju ili odbijaju da odgovore.

Zanimljiva izborna geografija

VICE – Stanovništvo nije ravnomerno raspoređeno po celoj teritoriji, pa se koristi karta koja deformiše geografski prostor da bi prikazala i kvantitativne podatke.

Nevolje sa biračkim spiskom

Činjenica je da se u poslednjih 15 godina razlika između broja birača i punoletnih građana uvećavala. Ova razlika je za Srbiju (bez Kosova) rasla od 470.000 2002. do oko 770.000 danas.

Moramo da pričamo o Mladenovcu

Bilo bi idealno imati 10.000 posmatrača koji bi pokrili sva izborna mesta. Ali ako znamo gde je veća verovatnoća manipulacije, oni bi mogli da se upute na recimo 500 mesta…