rudnice_thumb

Rudnica

Beograd traži da Kosovo finansira rušenje zgrade u kamenolomu, koju je srpska strana izgleda i podigla da sakrije masovnu grobnicu.