Геј брак

Неке присталице забране истополних бракова допуштају могућност да државе признају посебан статус „грађанске заједнице“ за истополне парове. То смањује дискриминацију, али је не укида.

The troubled birth of Kosovo

The decision of the US, and a number of other countries to break with international law, which regards the territorial integrity and sovereignty of states as sacrosanct, and to permit Albanian separatists in Kosovo to declare independence from Serbia was an extraordinary act.