Tužni slučaj Einat Vilf

Sedela je pored Ehuda Baraka kao lep ornament, mlada, elegantna obrazovana i obećavajuća. A onda se pokazala kao nešto lažno i isprazno.

O gluposti

Ljudi koji žive samotno rjeđe su glupi nego oni skloni da žive u društvu. Tako se čini da je glupost možda manje psihološki, a više sociološki problem.

Logika mržnje

Kada ste čuli užasne vesti iz Arizone, da li ste se šokirali? Ili ste očekivali nešto takvo?

Skriveni rasizam

Rabini priznaju da je jedan od njihovih ciljeva očuvanje čistote krvi “izabranog naroda”.

Zašto smo bogati?

Prosečna stopa nezaposlenosti omladine u zemljama sa stručnim radnim školama je tri puta manja nego u zemljama sa isključivo školskim obrazovanjem.

Mekani poredak

U Rusiji vlada poredak sistematskog kršenja pravila. Tu država izdaje dozvole za kršenje pravila.