Viktor Šipek, Veliko Trgovišće 1930.

Naš Or-ban

Novosti – Da li vođa HDZ-a raspolaže s dovoljno potencijala da udovolji kriterijima prosječnoga hrvatskog fašista.

Tvrđava Evropa

Nova Makedonija – Evropski parlament je usvojio predlog o obustavi vizne liberalizacije i vraćanju zemalja na šengensku crnu listu.