Loženje na državu

Oslobođenje – Sredinom maja bio sam u Ljubljani na međunarodnoj konferenciji povodom dvadesete godišnjice raspada Jugoslavije.

Evropska Hrvatska

Silinom bijesnih hijena, usred grada ispunjenog turistima, napadnuti su homoseksualci, intelektualci, novinari.

U odbranu Hotentota

Urbanost se ne potvrđuje rodnim listom prvog pavijana, koji se, čim je sišao sa grane, sa porodicom nastanio na Bistriku.

Duh Srbije, dizajn: Slaviša Savić

Da li baš u tuđem veku?

Novosti – U veku koji je nazvao tuđim, Ćosićeva “izmišljena nacija” proizvela je više smrti i zla nego što ih ima u svim njegovim romanima.

Panika u bordelu

Novosti

U pokušaju da dezavuira Novosti, autor Jutarnjeg lista je ustvrdio kako je to „tjednik koji bi prestao izlaziti kada bi ga Vlada prestala financirati“.

Trgovina pravdom

Sretala sam ga u ljeto 1991, čovjeka koji je, baš poput Slobodana Miloševića, lagao kada bi zinuo.

Nož, žlica, zeljanica

Oslobođenje – U vicu je sve moguće, pa i to da Bošnjaci prežive Veliku Srbiju, ali ova stvar s već opjevanim Mladićevim jagodama, nažalost, nije vic.

Proljetovanje u Lazarfeldu

Oslobođenje – Ti iz srednjeg ešelona su oni kojima trebaju suditi ovdašnji sudovi. Naoko paradoksalno, do toga bi najviše trebalo biti stalo Miloradu Dodiku.