Prostor tuge

Mladina – Ima neke pravde u tome da Hrvatsku u europarlamentu zastupa osoba profašističke orijentacije.