Friendly fire

Banka – Mnogi od “briljantnih pravnika“ govorili su prije kao da se nalaze u nekome talk-showu, no u sudnici.

Gruevizacija Srbije?

Nova Makedonija
Strani mentori će podržati svakoga ko drži voz na evropskim šinama, čak i ako se on ne kreće ili ga ljuljaju da bi se stvorio privid kretanja.