Zakon i jed

Novosti – Za samo nekoliko dana (16. travnja) učinak kaznenoga djela „sramoćenja“ isprobat ću u sudnici.

Prebezi

Republika – Među slovenskim rečima koje su Turci preuzeli u svoj jezik je i: prebeg.

Ulaganja

Novi magazin – Ako se izuzme Hrvatska, u svim drugim susednim zemljama beleži se rast ulaganja.

Protu-K.

Novosti – Protu-K. pripada društvenome sloju koji bez milosti zabija bodež u K-ovo srce.

Tabloidi

NUNS – Oni nastaju kao plod kolektivne političke svesti da nam nisu potrebni nezavisni mediji.

Friendly fire

Banka – Mnogi od “briljantnih pravnika“ govorili su prije kao da se nalaze u nekome talk-showu, no u sudnici.

Naš Krešo

Novosti – Sirotim ustašama se pripisuju gadosti koje spadaju u rutinske običaje umivenoga hrvatskog građanstva.