Dajte mi još

Dajte mi još domovinskog rata. Želim da domovinski rat zaokupi svaku minutu moga života u miru. Želim zauvijek oslobađati Hrvatsku koja je zauvijek oslobođena. Želim držati mir na nišanu.

Abolicija

Danas: Aca Vučić je rešio da spasava Zvezdu, jer nacija ne može da se osloni samo na SANU i Crkvu.