Abolicija

Danas: Aca Vučić je rešio da spasava Zvezdu, jer nacija ne može da se osloni samo na SANU i Crkvu.

Srčani udav

Novosti – I ako sud potvrdi Gotovininu krivnju, kolektivno srce će i dalje pumpati svoju krvavu bajku.