Bosanka

U Jugoslaviji sam bila Jugoslovenka, a sad živim u BiH, u Banjaluci, i sada sam Bosanka.

Budžet

NM: Prošle godine se najavljivao preokret u ovoj, a na početku ove to je odloženo za sledeću godinu.