ZA DOM

T-portal

„Sad kad je Hrvacka ušla u Evropsku uniju, dico, ne smite vikat za dom…“ Mi smo viknili: „Spremni!“

Mi

NM: Ako je reč o političkom mi, politika ne funkcioniše kao kolektivni poduhvat.

Referen-dum-dum

Mladina – Referendum se u praksi ispostavio kao politički instrument konzervativne desnice.