Prvi korak

Novi magazin – Nove mere ne sadrže ništa konkretno što bi delovalo podsticajno na privrednu aktivnost.

Tužinarstvo

Novosti – Hrvatska je zrela za specifični aspekt novinarske struke, tužinarstvo, uslužnu djelatnost organa progona.

Čemu prava

Novi magazin – Ako verujete da biju samo one koje i vi psujete, može vam se učiniti da vi nećete doći na red.

Gutanje žaba

Novosti – Vučić se tu ne razlikuje od Đilasa, koji se proslavio svojom homofobijom.