MUK!

Nova Makedonija
Univerziteti u Makedoniji su najbolji (i najsramniji) primer efekta kuvane žabe.