Jožek i Lojzek

Novosti – Kako suzbiti „sjeme komunizma“ i istodobno biti protiv upotrebe kondoma, pita se kardinal Bozanić.

Antigona

Danas – Jugoslovensko dramsko mora da promeni ime da bi dobilo status ustanove od nacionalnog značaja.

MUK!

Nova Makedonija
Univerziteti u Makedoniji su najbolji (i najsramniji) primer efekta kuvane žabe.