Bosanka

U Jugoslaviji sam bila Jugoslovenka, a sad živim u BiH, u Banjaluci, i sada sam Bosanka.