Mrtva pljeva

Novosti – Hrvatska se uvukla u EU kao prazna ploča u koju tek treba uklesati neki smisleni sadržaj.

Vini i nevini

Autonomija.info – Zla koja su počinile države, inicirali su političari, pa je red da ih političari i isprave.

La Famiglia

Banka – Profesori Ustavnog prava tvrde da političari prigodom promjena Ustava nisu slušali stručnjake.

Lutaj, Evropo

Oslobođenje – Teško je mobilizirati građane BiH “žvakom” o zaostatku u procesu pridruživanja EU.