Gruevizacija Srbije?

Nova Makedonija
Strani mentori će podržati svakoga ko drži voz na evropskim šinama, čak i ako se on ne kreće ili ga ljuljaju da bi se stvorio privid kretanja.

Goce i svet

Nova Makedonija
Otkako u svakom selu imamo univerzitet, mladi su se getoizirali i ostali u svojim mestima.