Mi

NM: Ako je reč o političkom mi, politika ne funkcioniše kao kolektivni poduhvat.

Referen-dum-dum

Mladina – Referendum se u praksi ispostavio kao politički instrument konzervativne desnice.